Tìm
English
Thứ tư, 24/03/2021 - 10:58

TB: v/v rút bớt học phần/môn học đợt 2 Học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập
Số: 31/TB-QLĐT ngày 24 tháng 03 năm 2020

Căn cứ Thông báo số 1245/TB-HVTC ngày 29/10/2020 về việc Tập huấn và tổ chức đăng ký học theo HTTC học kỳ II năm học 2020 - 2021 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Căn cứ Thông báo số 265/TB-HVTC ngày 19/03/2021 của Giám đốc Học viện về việc nhắc nhở, cảnh báo kết quả học tập và xét thôi học học kỳ I năm học 2020 – 2021,

Ban Quản lý đào tạo thông báo: tổng số sinh viên thuộc diện cảnh báo kết quả học tập là 78 sinh viên, trong đó có 54 sinh viên hệ Đại học chính quy (CQ56: 18 sinh viên; CQ57: 05 sinh viên và CQ58: 31 sinh viên) đã đăng ký học phần/môn học Học kỳ II năm học 2020 - 2021 vượt quá mức tối đa 14 tín chỉ theo quy định (có danh sách kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY].

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách trên in phiếu kết quả đăng ký học phần/môn học Học kỳ II năm học 2020 – 2021, liên hệ Cố vấn học tập để được tư vấn và xác nhận học phần/môn học đề nghị rút bớt, sau đó nộp phiếu đăng ký học phần/môn học (có ghi rõ học phần/môn học sinh viên đề nghị rút) về Ban QLĐT (P110 – Nhà Hiệu bộ) từ ngày 25/03 - 29/03/2021 để thực hiện việc rút bớt học phần/môn học đã đăng ký học (giai đoạn 05/04 - 26/05/2021 và giai đoạn 27/05 - 03/06/2021).

- Những sinh viên có nguyện vọng xin không rút bớt các học phần/môn học giai đoạn học trên phải viết đơn cam đoan kèm theo nộp về Ban Quản lý đào tạo.

(Download mẫu cam đoan trên website: www.aof.edu.vn/daotao) [XEM TẠI ĐÂY]

- Đối với những sinh viên không đến rút bớt học phần/môn học, Ban QLĐT sẽ trực tiếp rút bớt học phần của sinh viên và sinh viên phải chịu trách nhiệm với kết quả đăng ký học của mình.

- Ban QLĐT sẽ cung cấp lại danh sách lớp tín chỉ cho các Bộ môn liên quan sau khi sinh viên trên đã rút bớt học phần tại phòng 110 - Nhà Hiệu bộ (đ/c Sơn).

Các Khoa QLSV liên quan thông báo kịp thời cho Cố vấn học tập và các sinh viên thuộc Khoa biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 4262
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết