Tìm
English
Thứ ba, 04/05/2021 - 16:46

TB: v/v tạm dừng kế hoạch tổ chức thi kết thúc học phần/môn học các lớp đào tạo hệ Liên thông đại học, Đại học văn bằng 2
Số: 463/TB-HVTC ngày 04 tháng 5 năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 29.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 2.5.2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố sau kỳ nghỉ Lễ 30.4 và 1.5;

Học viện Tài chính thông báo: Tạm dừng lịch thi kết thúc học phần/môn học đối với các lớp đào tạo hệ Liên thông Đại học, Đại học văn bằng 2 từ ngày 05/05 cho đến khi có thông báo mới.

Lịch thi kết thúc học phần/môn học điều chỉnh mới sẽ thông báo sau.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các đơn vị/cá nhân liên quan tăng cường phối hợp với Ban Quản lý đào tạo để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 1878

Danh sách liên kết