Tìm
English
Thứ ba, 11/05/2021 - 14:27

Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi vét đối với sinh viên còn quyền thi
Số: 55 /TB-KT&QLCL ngày 11 tháng 05 năm 2021

Căn cứ thông báo số 55/TB-QLĐT ngày 26/04/2021 về việc tổ chức thi vét  đối với sinh viên các hệ còn quyền thi theo quy định;

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid đang diễn biến phức tạp.

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo:

1. Sinh viên hệ ĐHCQ các khóa CQ54, CQ55, Liên thông đại học các khóa LC20 – LC22, ĐHVB 2 các khóa BC17 – BC19 đăng ký dự thi qua phần mềm đăng ký tín chỉ sinh viên theo hướng dẫn 01 (kèm theo thông báo này).

2. Sinh viên các khóa CQ53, LC19, BC16 trở về trước đăng ký qua email theo hướng dẫn số 02 (kèm theo thông báo này).

3. Sinh viên không đăng ký được trên phần mềm đăng ký tín chỉ đề nghị liên hệ theo các số điện thoại như sau:

+ CQ54 liên hệ cô Loan (SĐT: 0982.555.390)

+ CQ55 liên hệ cô Thanh (SĐT: 0983.230.579)

+ Liên thông đại học và Đại học văn bằng 2 liên hệ thầy Thu (SĐT: 0988.262.942).

4. Thời hạn đăng ký dự thi: Từ ngày 12/05/2021 đến 14/05/2021.

5. Hình thức thi và nộp lệ phí dự thi: Thông báo sau.

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 7789

Danh sách liên kết