Tìm
English
Thứ tư, 02/06/2021 - 16:45

Thông báo Về việc thay đổi hình thức nộp Luận văn, Đồ án tốt nghiệp cuối khóa
TB số 615 ngày 02-06-2021 thay đổi hình thức nộp Luận văn - Hướng dẫn sinh viên

Căn cứ Thông báo số 515/TB-HVTC  ngày 14/5/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thay đổi thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ55 (CT1) và thi vét học kỳ II năm học 2020-2021;

Căn cứ Tờ trình số 67/TTr-KT&QLCL ngày 01/6/2021 của ban Khảo thí & QLCL về việc thay đổi hình thức nộp Luận văn, Đồ án tốt nghiệp cuối khóa;

Trên cơ sở điều kiện thực tế do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch cũng như tạo điều kiện cho sinh viên đã hoàn thành Luận văn, Đồ án tốt nghiệp tháng 05/2021, đã nộp bằng File PDF trên trang đăng ký tín chỉ của sinh viên (hoặc qua Email của Giáo viên hướng dẫn) và để thực hiện đúng kế hoạch xét tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐHCQ Khóa CQ55 (CT1) và sinh viên các khóa cũ còn thời gian đào tạo tại Học viện;

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, 

Ban Khảo thí & QLCL thông báo cho sinh viên như sau:

1. Sinh viên không phải nộp bản in (bản cứng) theo lịch đã thông báo tại Thông báo số 515/TB-HVTC ngày 14/5/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thay đổi thời gian thực hiện khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ55 (CT1).

2. Sinh viên đã nộp Luận văn, Đồ án tốt nghiệp cuối khóa bằng File PDF nhưng chưa nộp bản xác nhận của đơn vị thực tập (dấu đỏ) trong File Luận văn, Đồ án: Yêu cầu sinh viên Scan bản xác nhận (File scan được đặt tên theo cú pháp: Họ và tên_Khóa lớp_Mã SV) và nộp bổ sung vào Email của Giáo viên hướng dẫn trước 17h00’ ngày 06/06/2021 (sinh viên đã nộp đầy đủ bản xác nhận dấu đỏ của đơn vị thực tập cùng với file Luận văn, Đồ án tốt nghiệp trước đó thì không phải nộp lại).

Sinh viên giữ lại bản xác nhận có dấu đỏ của đơn vị thực tập và sẽ nộp về Học viện vào thời gian thích hợp.

3. Trường hợp sinh viên chưa xin được giấy xác nhận của đơn vị thực tập: Yêu cầu phải có đơn xin hoãn nộp giấy xác nhận và minh chứng phù hợp (đơn và minh chứng được chụp gửi vào  Email của Giáo viên hướng dẫn).

 4. Học viện sẽ hỗ trợ sinh viên và tổ chức in ấn, lưu bản in của sinh viên theo đúng quy định hiện hành.

Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ tới Trưởng các Bộ môn chuyên ngành hoặc Giáo viên hướng dẫn Luận văn, Đồ án tốt nghiệp của sinh viên để được giải đáp.

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc: 661

Danh sách liên kết