Tìm
English
Thứ tư, 30/06/2021 - 10:37

TB v/v Đăng ký và kích hoạt tài khoản cá nhân truy cập từ xa cơ sở dữ liệu Emerald e-Journals Collection
Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 bạn đọc có nhu cầu truy cập từ xa Bộ CSDL Tạp chí điện tử chuyên ngành kính tế: Emerald e-Journals Collection thực hiện các bước sau để được đăng ký cấp tài khoản cá nhân truy cập từ xa với Thư viện:
  1. Bạn đọc gửi địa chỉ email của mình vào địa chỉ : thuvien@hvtc.edu.vn để đăng ký cấp tài khoản cá nhân.
  2. Sau khi bạn đọc đăng ký tài khoản truy cập từ xa với Thư viện. Thư viện sẽ kiểm tra, xét duyệt và cấp tài khoản cho bạn đọc.
  3. Tài khoản sẽ được tạo theo email đăng ký của bạn đọc đã gửi cho Thư viện. Bạn đọc sử dụng email với domain của trường để đăng ký (đối với cán bộ, giảng viên). Sau khi cán bộ thư viện kích hoạt tài khoản trên hệ thống, người dùng sẽ nhận được email thông báo của Emerald và kích hoạt tài khoản cá nhân theo hướng dẫn trong file đính kèm.

Đường link truy cập CSDL: https://www.emerald.com/insight/

Thư viện
Số lần đọc: 1855

Danh sách liên kết