Tìm
English
Thứ tư, 08/09/2021 - 15:8

CV: v/v Chuẩn bị cho Hội nghị giao ban đào tạo Học kỳ I năm học 2021 - 2022
Số: 106/QLĐT-HVTC ngày 08 tháng 9 năm 2021

Kính gửi:   - Trưởng các Khoa, Bộ môn; các Ban và tương đương

                                            - Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

Để chuẩn bị Hội nghị giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2021 – 2022 dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 10. Ban Quản lý đào tạo đề nghị các đơn vị gửi nội dung báo cáo công tác đào tạo, quản lý và phục vụ đào tạo theo các nội dung sau:

1. Báo cáo tóm tắt tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo và công tác phục vụ quản lý đào tạo từ đầu học kỳ I năm học 2021 - 2022 đến nay ở đơn vị.

2. Ý kiến đóng góp hoặc kiến nghị về việc nâng cao chất lượng đào tạo (đặc biệt là chương trình đào tạo CLC); nâng cao chất lượng tuyển sinh đáp ứng những thay đổi trong phương thức tuyển sinh và công tác quản lý phục vụ đào tạo của Học viện trong thời gian tới.

3. Những nội dung khác liên quan đến hoạt động đào tạo của Học viện.

Nội dung báo cáo nêu trên đã được đối chiếu với Thông báo số 381/TB-HVTC ngày 15/4/2021 của Giám đốc Học viện về kết luận giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2020 – 2021 của Giám đốc Học viện Tài chính) [Xem nội dung kết luận trên trang Website]

Các ý kiến đóng góp bằng văn bản theo mẫu [Tải mẫu biểu trên trang Website] [DOWLOAD TẠI ĐÂY] gửi về theo địa chỉ email: nguyenvantruong@hvtc.edu.vn hoặc gửi bằng văn bản về P.313 - Ban Quản lý đào tạo (đ/c Trường) trước ngày 01/10/2021. Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp và sự hợp tác của các đơn vị./.

Số lần đọc: 675
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết