Tìm
English
Thứ tư, 15/09/2021 - 21:44

Thông báo điểm trúng tuyển Chương trình LKĐT mỗi bên cấp 1 bằng Cử nhân DDP, hệ đại học chính quy của Học viện Tài chính năm 2021
Viện Đào tạo quốc tế (Học viện Tài chính) thông báo điểm trúng tuyển Chương trình LKĐT mỗi bên cấp 1 bằng Cử nhân DDP, hệ đại học chính quy năm 2021 (diện xét tuyển kết hợp và xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021) như sau:

TT

Mã ngành/chuyên ngành

Tên ngành/chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Điểm xét tuyển

Tiêu chí phụ

Điểm môn Toán

Thứ tự nguyện vọng

1

7340201DDP1

Tài chính – Ngân hàng

A00

24,45

≥ 8,20

NV1-7

2

7340201DDP2

Tài chính – Ngân hàng

A01

D01

D07

33,25

 

 

 Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển từ 8h30 ngày 16/9/2021 tại địa chỉ website: http://tracuu.iife.edu.vn/ket-qua-trung-tuyen/

 Thí sinh xác nhận nhập học từ 8h30 ngày 17/9/2021 tại địa chỉ website: https://iife.edu.vn/xac-nhan-nhap-hoc-iife-ddp/

Ghi chú:

1. Cách tính điểm xét tuyển:

- Đối với mã ngành 7340201DDP1: Điểm xét tuyển = [Môn 1 + Môn 2 + Môn 3] + Điểm ƯT (KV, ĐT);

- Đối với mã ngành 7340201DDP2: Điểm xét tuyển = [(Tiếng Anh x 2) + Môn 2 + Môn 3] + [Điểm ƯT (KV, ĐT)] x 4/3, làm tròn đến 2 chữ số thập phân]

2. Tiêu chí phụ:

Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu ngành xét tuyển, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách phải xét thêm các tiêu chí phụ (hoặc điều kiện phụ) lần lượt như sau:

- Điểm môn Toán;

- Thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển của thí sinh./.

Viện Đào tạo quốc tế
Số lần đọc: 2551

Danh sách liên kết