Tìm
English
Thứ tư, 29/09/2021 - 15:53

TB Về việc cấp tài khoản truy cập và hướng dẫn tìm kiếm tài liệu điện tử cho sinh viên CQ59
Để đảm bảo tài liệu học tập phục vụ sinh viên CQ59 giai đoạn I năm học 2021 – 2022, Thư viện Học viện Tài chính cung cấp đường link các môn học giai đoạn I năm học 2021 – 2022 như sau:

I. Hình thức đăng nhập:

+ Tên tài khoản:   Mã sinh viên

+ Mật khẩu:         Ngày tháng năm sinh (08 số)

II. Xem hướng dẫn đăng nhập và tìm kiếm tại link

III. Danh mục Giáo trình điện tử phục vụ CQ59 (Lưu ý: đăng nhập tài khoản theo hướng dẫn trong phần 1 trước khi vào link).

1. Giáo trình Xã hội học: Link

2. Giáo trình Lịch sử các HTKT: Link

3. Giáo trình Quan hệ công chúng: Link

4. Giáo trình Kinh tế phát triển: Link 

5. Giáo trình Toán cao cấp: Link

6. Giáo trình Kinh tế quốc tế: Link

7. Giáo trình Kinh tế vi mô 1: Link

Thư viện Học viện Tài chính
Số lần đọc: 60949

Danh sách liên kết