Tìm
English
Thứ sáu, 08/10/2021 - 19:45

Thông báo v/v tuyển viên chức Học viện Tài chính năm 2021
Học viện Tài chính đã có thông báo về việc dự kiến đến ngày 08/10/2021 công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức Học viện Tài chính năm 2021.

Do tình hình khách quan, Học viện Tài chính sẽ công bố danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi và các thông tin khác vào ngày 12/10/2021. Các ứng viên có trách nhiệm theo dõi thông tin trên Cổng thông tin của Học viện Tài chính.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 1896

Danh sách liên kết