Tìm
English
Thứ hai, 01/11/2021 - 22:1

Thông báo v/v Học bổng sau Đại học của Bộ Thương mại Trung Quốc
Ban Tổ chức cán bộ Thông báo v/v Học bổng sau Đại học của Bộ Thương mại Trung Quốc:

Danh sách viên chức đăng ký phải nộp về Ban TCCB trước ngày 3/11/2021. Sau ngày trên các đơn vị không đăng ký được hiểu là không có viên chức đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin về học bổng xin liên hệ: Đ/c Phi Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./

Ban TCCB
Số lần đọc: 294

Danh sách liên kết