Tìm
English
Thứ năm, 11/11/2021 - 10:34

TB: v/v thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19
Số: 1190/TB-HVTC ngày 10 tháng 11 năm 2021

Thực hiện Công văn số 5126/BGDĐT-GDĐH ngày 08/11/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, Học viện yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia trả lời khảo sát về kinh nghiệm dạy và học trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 theo các đường link sau:

1. Link khảo sát áp dụng chung các đối tượng:

https://educ.sphinxonline.net/v4/s/w4h4bv

2. Link khảo sát dành cho đối tượng cán bộ quản lý:

Tiếng Việt: https://www.surveymonkey.com/r/vnaadmin

Tiếng Anh: https://www.surveymonkey.com/r/univadmineng

3. Link khảo sát dành cho đối tượng giảng viên:

Tiếng Việt: https://www.surveymonkey.com/r/vnafaculty

Tiếng Anh: https://www.surveymonkey.com/r/facultyenglish

4. Link khảo sát dành cho đối tượng sinh viên:

Tiếng Việt: https://www.surveymonkey.com/r/vnastudents

Tiếng Anh: https://www.surveymonkey.com/r/studentsenglish

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai chương trình khảo sát trên đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong đơn vị trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng./.

Số lần đọc: 38436
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết