Tìm
English
Thứ ba, 21/12/2021 - 9:50

TB Về việc cấp tài tài liệu điện tử học kỳ II năm học 2021 - 2022
Nhằm hỗ trợ cho công tác dạy và học trực tuyến, Thư viện cung cấp danh mục tài liệu điện tử học kỳ II năm học 2021 - 2022 chi tiết dưới đây:

1. Hình thức đăng nhập:

+ Tên tài khoản:          Mã sinh viên

+ Mật khẩu:     Ngày tháng năm sinh (08 số)

2. Xem hướng dẫn đăng nhập và tìm kiếm tại link:

https://thuvien.hvtc.edu.vn/tabid/239/catid/289/id/33103/Huong-dan-su-dung-giao-dien-tim-kiem-Primo/Default.aspx

3. Danh mục Giáo trình điện tử phục vụ CQ57, CQ58, CQ59 (Lưu ý: đăng nhập tài khoản theo hướng dẫn trong phần 1 trước khi vào link). 

3.1. Danh mục Giáo trình điện tử CQ57 học kỳ 2 năm học 2021 – 2022: (Tải toàn bộ các Giáo trình điện tử tại Link)

3.3.1. Giai đoạn 1:

1.TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 1 (Enghish for finance)

Link

2.GIÁO TRÌNH PHÁP LUẬT KINH TẾ

Link

3. GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

Link

4. GIÁO TRÌNH QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH

Link

5. GIÁO TRÌNH THUẾ TIÊU DÙNG

Link

6. GIÁO TRÌNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Link

7. GIÁO TRÌNH KIỂM TOÁN CĂN BẢN

Link

8. GIÁO TRÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN 1

Link

9. GIÁO TRÌNH BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Link

10. GIÁO TRÌNH THUẾ

Link

11.GIÁO TRÌNH LÝ THUYẾT BẢO HIỂM

Link

12.GIÁO TRÌNH  HẢI QUAN CƠ BẢN

Link

13. GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1

Link

14. GIÁO TRÌNH PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TÀI CHÍNH

Link

15. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MÔN HỌC PHÂN TÍCH VÀ ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN TÀI CHÍNH

Link

16. QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Link

17. GIÁO TRÌNH MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ

Link

18. SÁCH HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP MÔN HỌC MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ

Link

19. GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 3

Link

20. HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TÀI CHÍNH DN

Link

Xem tiếp các môn học khác tại Link

Thư viện Học viện Tài chính
Số lần đọc: 16176

Danh sách liên kết