Tìm
English
Thứ hai, 10/01/2022 - 15:5

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 12/2021 và Kế hoạch công tác tháng 01/2022
Số: 12/TB-HVTC ngày 07 tháng 01 năm 2022

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 12/2021

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2021, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa hoàn thành kế hoạch công tác vừa tiếp tục tích cực phòng chống dịch COVID - 19. Đã đẩy nhanh việc hoàn thành các khối lượng nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ giải ngân theo quy định; tổ chức thành công các Hội thảo quốc tế, quốc gia theo đúng kế hoạch, góp phần nâng cao uy tín của Học viện Tài chính trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. (Báo cáo chi tiết kèm theo)

II. Kế hoạch công tác tháng 01/2022

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 1/2022 đã xây dựng, đảm bảo tiến độ với chất lượng tốt nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ban Quản lý đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị, khẩn trương hoàn thiện quy chế đào tạo hệ đại học theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục & Đào tạo để trình ban hành sớm nhất. Tiếp tục tổ chức rà soát, cập nhật, chỉnh sửa CTĐT hệ ĐHCQ theo kế hoạch.

2. Các đơn vị liên quan tập trung thực hiện công tác tuyển sinh theo kế hoạch các hệ đào tạo, như hoàn thành tuyển sinh hệ LTĐT, ĐH văn bằng 2 đợt 2 năm 2021; triển khai tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2022 đợt 01;… Ban Quản lý đào tạo khẩn trương tổ chức xây dựng Đề án tuyển sinh hệ đại học năm 2022, phổ biến Đề án và tổ chức tư vấn tuyển sinh năm 2022.

3. Ban Quản lý đào tạo chủ trì phối hợp Ban Công tác chính trị & sinh viên, Đoàn TN - HSV,…khẩn trương xây dựng và thực hiện kế hoạch hoàn thành thu nhận các tài liệu của sinh viên khóa 59 để hoàn thiện hồ sơ sinh viên theo đúng quy định tuyển sinh và quy chế quản lý sinh viên.

4. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng cùng các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, thúc đẩy tiến độ thực hiện lịch thực tập cuối khóa các hệ đào tạo. Thực hiện hỗ trợ những điều kiện thuận lợi nhất, phù hợp quy định để sinh viên, học viên hoàn thành nhiệm vụ học tập trong tình hình dịch bệnh.

5. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá ngành Kế toán, chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài ngành Kế toán.

6. Trung tâm Thông tin sớm có phương án nghiên cứu, lựa chọn phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến; báo cáo phê duyệt và triển khai tập huấn cho CBVC, giảng viên Học viện.

7. Khoa Sau đại học phối hợp tổ chức triển khai thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; thông qua hội đồng khoa học và đào tạo, báo cáo Giám đốc Học viện xem xét, quyết định.

8. Tổ chức Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho các học viên cao học và NCS với phương thức phù hợp, đúng quy định đồng thời tạo sự khích lệ xứng đáng đối với các cao học viên và NCS đã hoàn thành tốt quá trình đào tạo tại Học viện.

9. Ban Quản lý khoa học sớm triển khai kế hoạch phê duyệt định hướng nghiên cứu và phê duyệt nhiệm vụ NCKH năm 2022; chủ trì triển khai các kế hoạch Hội thảo khoa học cấp Học viện, cấp quốc gia, quốc tế năm 2022; xây dựng phương án tổ chức các Hội thảo ở trong và ngoài Học viện với lộ trình phù hợp, hiệu quả. Đồng thời, tổ chức hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán các nhiệm vụ NCKH 2021 đảm bảo tiến độ và đúng quy định.

10. Ban Tổ chức cán bộ bám sát các hướng dẫn của Bộ Tài chính, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức chúc tết và trao quà tới cán bộ hưu trí tại Hà Nội và Phúc Yên trên tinh thần tình cảm đầm ấm, an toàn và hiệu quả.

11. Ban Tổ chức cán bộ khẩn trương hoàn thành công tác soát xét, đánh giá về cơ cấu tổ chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện, báo cáo Ban Giám đốc Học viện; tổ chức thực hiện luân phiên, chuyển đổi vị trí việc làm các đối tượng viên chức Học viện theo quy định.

12. Văn phòng Học viện tập trung hướng dẫn các công tác đảm bảo ANTT dịp đón tết Nguyên đán 2022; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chúc Tết nhân dịp xuân Nhâm Dần. Ban Hợp tác quốc tế đại diện Học viện, chuẩn bị công tác chúc tết các đối tác quốc tế của Học viện Tài chính nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

13. Ban Tài chính kế toán phối hợp các đơn vị hoàn thành báo cáo kiểm kê tài sản đang sử dụng tại các đơn vị trong toàn Học viện năm 2021.

14. Ban Tài chính kế toán hoàn thành báo cáo công khai sử dụng tài sản năm 2021; báo cáo công tác giải ngân năm 2021; Công khai và phân bổ dự toán NSNN năm 2022 cho các đơn vị sử dụng NSNN.

15. Ban Tài chính kế toán bám sát các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính để thúc đẩy quá trình thẩm định và trình Bộ Tài chính phê duyệt sớm Đề án tự chủ tài chính của Học viện.

16. Ban Quản trị thiết bị, Quản lý dự án tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu để hoàn thành các khối lượng công việc tại Dự án mở rộng Học viện theo kế hoạch tiến độ; đảm bảo chất lượng công trình, chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

17. Viện Kinh tế Tài chính chủ động liên hệ các đơn vị của Tổng cục Hải quan, báo cáo các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan của Học viện, để tham mưu sắp xếp và bố trí nơi làm việc phù hợp, đảm bảo hoạt động thông suốt, đúng quy định cho Viện.

18. Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức trong công tác phòng chống dịch; động viên cán bộ, viên chức hợp tác, thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan y tế, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch. Cán bộ, viên chức Học viện tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa kỷ luật phát ngôn. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bám sát và tuyên truyền sâu rộng các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn mới nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19; tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra.

19. Tổ chức tuyên truyền nhân ngày truyền thống HSSV 09/1, hướng tới kỷ niệm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/2 và chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần an toàn, lành mạnh và tiết kiệm.

Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Học viện thông báo đến các đơn vị thuộc Học viện được biết và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 947

Danh sách liên kết