Tìm
English
Thứ năm, 13/01/2022 - 19:37

Kế hoạch tổ chức tọa đàm phát triển kỹ năng thực tế nghề nghiệp cho sinh viên Chương trình đào tạo Chất lượng cao
Theo kế hoạch năm học 2021 - 2022, kế hoạch tổng thể các hoạt động bổ trợ Chương trình Chất lượng cao (CTCLC), nhằm giúp sinh viên có thêm cơ hội thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp đối tác, Ban CTCT&SV, Trung tâm ĐMST&HTKN phối hợp cùng Ban điều hành CTCLC tổ chức chuỗi tọa đàm, trao đổi, thăm quan doanh nghiệp nhằm triển kỹ năng thực tế nghề nghiệp cho sinh viên CTCLC. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng: 100% Sinh viên CQ57CLC và sinh viên các khóa khác đăng ký theo số lượng có hạn.

2. Nội dung:

TT

Nội dung

Diễn giả

Thời gian

Địa điểm

  1.  

Workshop 1: Xây dựng chiến lược phát triển bản thân - Tôi sẽ là ai trong 10 năm tới?

1. ThS. Vũ Thị Mai - Trưởng ban tổ chức nhân lực - Tập đoàn công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel)

2. ThS. Phan Hạ - Nguyên HRBP Manager Citigo/HRBP TPBank

8:30 Chủ Nhật ngày 16/01/2022

ID 581-058-1000

  1.  

Workshop 2: Bắt mạch sức khỏe tài chính doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính

 

Ông Lê Ngọc Nam - Giám đốc Phân tích và TVĐT - Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt

14:00 Chủ Nhật ngày 16/01/2022

ID 581-058-1000

  1.  

Các Workshop và Tour theo chủ đề trong điều kiện cho phép

Đối tác của Học viện

Từ tháng 02/2022

3. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

- Ban Công tác chính trị và Sinh viên: Là đầu mối tổ chức và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tổ chức chương trình.

- Ban Quản trị thiết bị: Bố trí phòng họp A1 và cử cán bộ trực theo đề nghị của đơn vị đầu mối.

- Trung tâm thông tin: Cử cán bộ trực phòng zoom, đảm bảo đường truyền internet theo đề nghị của đơn vị đầu mối.

- Ban điều hành CTCLC: Phối hợp lên kịch bản chương trình và tổ chức theo đề nghị của đơn vị đầu mối.

- Ban Tài chính Kế toán: Duyệt chi các khoản theo dự toán của các đơn vị liên quan, đảm báo đúng quy chế chi tiêu nội bộ.

- Các Khoa và Bộ môn chuyên ngành CTCLC: Thông báo rộng rãi tới sinh viên, cử CBGV và CVHT quản lý, hướng dẫn sinh viên tham gia học tập, huấn luyện tại chương trình một cách hiệu quả.

- Sinh viên các lớp CQ57CLC: Nghiêm túc tham gia đầy đủ 100% các khóa huấn luyện, tích tực tham gia tương tác với các diễn giả trong chương trình.

- Sinh viên các lớp, khóa khác: Nếu có nhu cầu tham gia chương trình, cần đăng ký tại website https://tuyensinhclc.hvtc.edu.vn/workshop2022 trước 11h00 ngày 15/01/2022.

Trên đây là công việc chuẩn bị cho kế hoạch tổ chức chuỗi tọa đàm, trao đổi, thăm quan doanh nghiệp nhằm triển kỹ năng thực tế nghề nghiệp cho sinh viên CTCLC. Đề nghị các đơn vị, cá nhân liên quan phối kết hợp tốt để triển khai kế hoạch thành công./.

Ban Điều hành Chương trình CLC
Số lần đọc: 4527

Danh sách liên kết