Tìm
English
Thứ năm, 03/03/2022 - 9:28

TB V/v Nộp đơn xin xét tốt nghiệp (đợt xét tháng 03/2022)
Căn cứ các Quy định đào tạo đại học hệ chính quy; đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ; hệ Liên thông đại học, Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ;

Trên cơ sở điều kiện thực tế, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Để công tác xét tốt nghiệp đối với các sinh viên hệ ĐHCQ Khóa CQ56 Chương trình chất lượng cao và sinh viên các hệ khóa cũ (hệ ĐHCQ Khóa 51, 52, 53, 54, 55; hệ LTĐH Khóa 22 và Đại học văn bằng hai Khóa 19 trở về trước) còn thời gian đào tạo tại Học viện, đủ điều kiện tốt nghiệp và có nhu cầu được xét tốt nghiệp đợt xét tháng 03/2022 đúng kế hoạch.

Ban Khảo thí & QLCL thông báo:

1. Đối tượng xét tốt nghiệp đợt tháng 03/2022:

1.1. Sinh viên hệ ĐHCQ Khóa CQ56 Chương trình chất lượng cao đủ điều kiện tốt nghiệp và có nhu cầu tốt nghiệp .

1.2. Sinh viên các khóa cũ (hệ ĐHCQ Khóa 51, 52, 53, 54, 55; hệ LTĐH Khóa 22 và Đại học văn bằng hai Khóa 19 trở về trước) còn thời gian đào tạo tại học viện, đủ điều kiện tốt nghiệp và có nhu cầu tốt nghiệp.

2. Cách thức nộp và các bước nộp đơn xin xét công nhận tốt nghiệp :

2.1. Cách thức nộp đơn xin xét công nhận tốt nghiệp: Trực tuyến (qua Email của cán bộ quản lý khóa liên quan)

2.2. Các bước nộp đơn:

Bước 1: Đánh máy đầy đủ thông tin vào mẫu đơn xin xét tốt nghiệp tương ứng với ngành học.

Theo mẫu đính kèm:

- Mẫu 01 dành cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 56 chương trình chất lượng cao.

- Mẫu 2 dành cho sinh viên các hệ đào tạo khóa cũ ngành 1.

- Mẫu 3 dành cho sinh viên các hệ đào tạo khóa cũ ngành 2.

Bước 2: In đơn xin xét tốt nghiệp (đã điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn tại bước 1)ký xác nhận trực tiếp vào bản in (ký tươi)

Bước 3: Chụp ảnh đơn xin xét tốt nghiệp và ảnh thẻ sinh viên (hoặc chụp cả 2 mặt CMTND; CCCD) - yêu cầu ảnh chụp phải rõ nét, không mờ nhòe. Đặt tên File ảnh theo nội dung như sau:

File 1: Đơn xin xét CNTN

File 2: Ảnh thẻ sinh viên hoặc CMTND, CCCD

Bước 4: Soạn Email

* Tiêu đề: Họ và tên_Khóa lớp_SĐT liên hệ.

Ví dụ: Nguyễn Văn A_CQ52/21.05_09xxxxxxxx

* Nội dung Email: đính kèm 2 File ảnh (File 1: Đơn xin xét CNTN; File 2: Ảnh thẻ sinh viên hoặc CMTND, CCCD).

Bước 5: Gửi Email tới địa chỉ của Chuyên viên quản lý các Khóa liên quan:

* Hệ ĐHCQ Khóa 51 và 55: thanh0877@gmail.com

(Đ/c Thanh - SĐT: 0983.230.579)

* Hệ ĐHCQ Khóa 52: thanhgiang@hvtc.edu.vn

(Đ/c Giang - SĐT: 0986.119.361)

* Hệ ĐHCQ Khóa 53: quynhlequynh19@gmail.com

(Đ/c Quỳnh - SĐT: 0979.435.330)

* Hệ ĐHCQ Khóa 54: nguyenkimloan.hvtc@gmail.com

(Đ/c Loan - SĐT: 0982.555.390)

* Hệ ĐHCQ Khóa 56 chương trình chất lượng cao: dlhuong01@gmail.com

(Đ/c Hương - SĐT: 0915.137.068)

* Hệ LTĐH Khóa 22 VB2 Khóa 19 trở về trước: daothilien@hvtc.edu.vn

(Đ/c Liên - SĐT 0912.657.738)

3. Thời gian tiếp nhận đơn qua email: từ ngày 11/03-14/03/2022.

4. Ban Khảo thí sẽ thông báo danh sách sinh viên đã nộp đơn xin xét tốt nghiệp đợt xét tháng 03/2022 trên trang chủ của Học viện Tài chính (tại địa chỉ: hvtc.edu.vn) trước 17h00’ ngày 20/03/2022.

5. Trưởng các Khoa, Ban, Văn phòng khoa quản lý sinh viên và cố vấn học tập thông báo, nhắc nhở sinh viên đủ điều kiện và có nhu cầu xét tốt nghiệp đợt xét tháng 03/2022 thực hiện đúng quy trình và thời gian đã được thông báo.

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc: 4436

Danh sách liên kết