Tìm
English
Thứ năm, 10/03/2022 - 15:18

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 02/2022 và Kế hoạch công tác tháng 3/2022
Số: 186 /TB-HVTC ngày 03 tháng 03 năm 2022

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 02/2022

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa hoàn thành kế hoạch công tác vừa tiếp tục tích cực phòng chống dịch COVID-19. Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng các kế hoạch trọng tâm vẫn được đảm bảo đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Học viện đã tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tích cực, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón sinh viên các khóa trở lại Học viện học tập theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến một cách phù hợp; tổ chức cho sinh viên tham gia học Giáo dục quốc phòng & an ninh theo kế hoạch, đảm bảo an toàn và hiệu quả; tích cực hưởng ứng “Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ đến đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên và các đối tác của Học viện. (Báo cáo chi tiết kèm theo).

II. Kế hoạch công tác tháng 3/2022

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 3/2022 đã xây dựng, đảm bảo tiến độ với chất lượng tốt nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức trong công tác phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ; động viên cán bộ, viên chức hợp tác, thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan y tế, chính quyền địa phương và hướng dẫn của Học viện trong công tác phòng chống dịch. Cán bộ, viên chức Học viện tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa kỷ luật phát ngôn. Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ thực hiện công tác giữa các đơn vị của Học viện, giữa các viên chức trong đơn vị để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được phân công.

2. Ban Quản lý đào tạo khẩn trương hoàn thành để sớm công bố Đề án tuyển sinh hệ đại học năm 2022, đảm bảo tuyển sinh đủ chỉ tiêu, chất lượng tuyển sinh tốt. Lên kế hoạch tổ chức tư vấn tuyển sinh với phương thức phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

3. Ban Quản lý đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt hội nghị giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2021-2022 và khẩn trương thông báo kết luận giao ban tới các đơn vị để triển khai, thực hiện.

4. Ban Quản lý đào tạo, Khoa Sau đại học phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tích cực, hợp lý việc sinh viên, học viên quay trở lại Học viện học tập theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Điều chỉnh thời hạn đăng ký tên đề tài luận văn tốt nghiệp phù hợp hơn, đồng thời soát xét, hoàn thiện quy trình phê duyệt tên đề tài luận văn tốt nghiệp cho sinh viên trên Cổng đăng ký tín chỉ.

5. Ban Quản lý đào tạo bám sát kế hoạch, khẩn trương tổ chức đăng ký và phân chuyên ngành đào tạo cho sinh viên CQ59. Tiếp tục tổ chức cho sinh viên CQ59, CQ58 học Giáo dục Quốc phòng tại các Trung tâm đã lên kế hoạch, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả.

6. Ban Quản lý đào tạo, Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi kết thúc học phần đợt 1 học kỳ II, năm học 2021-2022 theo phương thức trực tuyến là chủ yếu, đảm bảo đúng kế hoạch về tăng số lượng học phần thi trắc nghiệm máy.

7. Khoa Sau đại học tổ chức giao đề tài và cán bộ hướng dẫn khoa học cho các NCS năm 2021; rà soát các điều kiện xét tốt nghiệp cao học khóa 28 đợt 2; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh.

8. Giao khoa Sau đại học nghiên cứu và xây dựng các quy định về chống đạo văn, chống vi phạm quy định về liêm chính học thuật, kiểm soát, giám sát và chống sao chép trên cơ sở quy trình thực hiện và phần mềm hỗ trợ phù hợp.

9. Trung tâm Thông tin khẩn trương hoàn thành phần mềm thi trắc nghiệm online và phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn, sớm đưa phần mềm vào sử dụng.

10. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng cùng các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi, thúc đẩy tiến độ thực hiện lịch thực tập cuối khóa hệ đại học CQ56 và các hệ đào tạo đại học khác. Tổ chức xét tốt nghiệp cho sinh viên đợt tháng 3/2022 phù hợp, đúng quy định.

11. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá ngành Kế toán, chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài ngành Kế toán.

12. Các Ban chức năng và đơn vị liên quan phối hợp khẩn trương tổ chức xét phân loại kết quả học tập và kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2021-2022 đối với sinh viên ĐHCQ, VB2 và Liên thông chính quy.

13. Ban Quản lý khoa học tích cực chuẩn bị tổ chức các Hội thảo khoa học cấp Học viện, cấp Quốc gia và Quốc tế. Sớm tổng hợp, xin ý kiến Hội đồng KH-ĐT Học viện để trình quyết định giao thực hiện nhiệm vụ NCKH năm 2022 cho cán bộ, giảng viên Học viện.

14. Ban Quản lý khoa học phối hợp các Khoa và đơn vị chức năng xây dựng và thực hiện phương án phù hợp để sinh viên Học viện tham gia tích cực, có chất lượng cao Hội thảo quốc tế sinh viên các trường Đại học khối kinh tế.

15. Các Khoa quản lý sinh viên tăng cường nhắc nhở, tạo điều kiện để sinh viên năm cuối, nhất là sinh viên chương trình Chất lượng cao, đảm bảo các điều kiện về chuẩn đầu ra để tham gia xét tốt nghiệp ra trường đúng hạn. Các đơn vị trong Học viện tăng cường nhắc nhở, khuyến khích CBVC thực hiện viết bài tham gia các Hội thảo khoa học đảm bảo chất lượng và phù hợp; nhắc nhở cán bộ hướng dẫn khoa học đôn đốc cao học viên hoàn thiện và nộp luận văn tốt nghiệp đúng tiến độ.

16. Ban Tổ chức cán bộ triển khai công tác rà soát quy hoạch viên chức lãnh đạo của Học viện theo hướng dẫn; thực hiện quản lý và sử dụng viên chức đúng quy định. Đồng thời, tập trung nghiên cứu quy trình, thủ tục thành lập phân viện tại TP.HCM để hoàn thiện hồ sơ báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.

17. Ban Hợp tác quốc tế phối hợp cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng hoàn thiện đề xuất hồ sơ liên quan khoản vốn vay ODA đầu tư cho Dự án “Phát triển và mở rộng Học viện Tài chính” theo góp ý của Ngân hàng Thế giới để trình các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam phê duyệt.

18. Ban Tài chính kế toán phối hợp các đơn vị triển khai kế hoạch giải ngân các nguồn vốn, nguồn kinh phí đảm bảo tiến độ và quy định; Hoàn thành Báo cáo quyết toán, BCTC năm 2021; Báo cáo quyết toán thuế TNCN, TNDN, thuế GTGT năm 2021 với cơ quan thuế.

19. Viện Kinh tế - Tài chính chủ động xây dựng chế độ làm việc, các định mức nhiệm vụ áp dụng cho các nghiên cứu viên của viện, báo cáo Học viện qua ban Tổ chức cán bộ để xem xét, quyết định.

20. Trạm Y tế, Ban PCD tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bám sát và tuyên truyền sâu rộng các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn mới nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19; tập trung thực hiện nhiệm vụ kép, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả vừa đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch công tác đã đề ra.

21. Tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, kỉ niệm nhân các ngày lễ: 08/3, 26/3, 27/3,…Các Khoa, đơn vị thuộc Học viện quan tâm hỗ trợ các Liên chi đoàn Khoa, chi đoàn khối cán bộ tổ chức Hội nghị đại biểu nhiệm kỳ để hướng đến Đại hội đại biểu ĐTN Học viện nhiệm kỳ 2022-2024.

Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Học viện thông báo đến các đơn vị thuộc Học viện được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 961

Danh sách liên kết