Tìm
English
Thứ năm, 07/04/2022 - 10:11

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 03/2022 và Kế hoạch công tác tháng 4/2022
Số: 330/TB-HVTC ngày 06 tháng 4 năm 2022

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 03/2022

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2022, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa hoàn thành kế hoạch công tác vừa tiếp tục tích cực phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, đã chú trọng công tác tổ chức cho sinh viên, học viên trở lại học tập tại Học viện theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tổ chức thi kết thúc học phần đợt 1, học kỳ II chủ yếu theo hình thức trực tuyến một cách phù hợp,… (Báo cáo chi tiết kèm theo).

II. Kế hoạch công tác tháng 4/2022

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 4/2022 đã xây dựng, đảm bảo tiến độ với chất lượng tốt nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức trong công tác phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ; động viên cán bộ, viên chức hợp tác, thực hiện nghiêm các quy định của cơ quan y tế, chính quyền địa phương và hướng dẫn của Học viện trong công tác phòng chống dịch. Cán bộ, viên chức Học viện tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa kỷ luật phát ngôn. Tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ thực hiện công tác giữa các đơn vị của Học viện, giữa các viên chức trong đơn vị để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được phân công.

2. Ban Quản lý đào tạo bám sát, cập nhật các quy định của Bộ GD&ĐT sớm điều chỉnh, hoàn thiện Đề án tuyển sinh ĐH năm 2022. Khẩn trương tổ chức tư vấn tuyển sinh hệ ĐHCQ năm 2022 theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và Học viện.

3. Ban Quản lý đào tạo triển khai tổ chức đăng ký và phân chuyên ngành đào tạo cho sinh viên CQ59; Thông báo xét tuyển học cùng lúc 2 chương trình cho sinh viên CQ58, CQ59. Đồng thời, tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để tổ chức cho sinh viên CQ58 học kiến thức giáo dục QPAN đúng kế hoạch, chất lượng, an toàn và hiệu quả. Rà soát và hoàn thành đào tạo, cấp chứng chỉ giáo dục QPAN cho sinh viên từ khóa 57 trở về trước.

4. Các khoa quản lý sinh viên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sơ kết học kỳ I năm học 2021-2022 khối sinh viên với phương thức phù hợp, hợp lý và hiệu quả.

5. Khoa Sau đại học tổ chức giao đề tài và cán bộ hướng dẫn khoa học cho các NCS năm 2021; thu nhận luận văn thạc sĩ khóa 29 (2020-2022) đợt 01; tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo thạc sĩ, nghiên cứu sinh.

6. Khoa Sau đại học phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2022 đúng quy chế, an toàn và hiệu quả.

7. Trình Giám đốc Học viện phê duyệt và ban hành “Quy định về Liêm chính học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học tại Học viện Tài chính”.

8. Trung tâm thông tin phối hợp Ban Khảo thí và QLCL tiếp nhận kịp thời các góp ý để hoàn thiện phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến, nhằm tiếp tục áp dụng thích hợp và hiệu quả trong công tác quản lý đào tạo tại HV. Tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện phần mềm quản lý đào tạo tổng thể theo quy chế đào tạo đại học hiện hành.

9. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các báo cáo, tài liệu phục vụ công tác đánh giá ngoài ngành Kế toán. Chủ động, tích cực trong triển khai đánh giá ngoài cơ sở đào tạo Học viện chu kỳ mới theo quy định và phù hợp điều kiện thực tế.

10. Các đơn vị tiếp tục nhắc nhở các cán bộ hướng dẫn khoa học đôn đốc các cao học viên hoàn thành và nộp luận văn đúng tiến độ. Các Khoa quản lý sinh viên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, tăng cường nhắc nhở sinh viên năm cuối hoàn thiện các điều kiện chuẩn bị tốt nghiệp, nhất là các điều kiện về chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học.

11. Ban Quản lý khoa học tích cực chuẩn bị tổ chức các Hội thảo khoa học cấp Học viện, cấp Quốc gia và Quốc tế; Đồng thời, phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện tổ chức triển khai nhiệm vụ NCKH năm 2022 theo quyết định.

12. Ban Quản lý khoa học và các đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức Hội thi khoa học sinh viên Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ VII, năm 2022.

13. Ban Tổ chức cán bộ, các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện thực hiện triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026-2031 đúng quy định.

14. Ban Tổ chức cán bộ phối hợp chặt chẽ, tích cực với Vụ TCCB, tổ chức kỳ thi thăng hạng CDNN giảng viên lên giảng viên chính của Bộ Tài chính.

15. Ban Hợp tác quốc tế phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện đề xuất khoản vốn vay ODA đầu tư cho Dự án “Phát triển và mở rộng Học viện Tài chính” theo góp ý của Ngân hàng Thế giới và tiến hành các thủ tục trình cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam.

16. Ban Tài chính kế toán phối hợp các đơn vị triển khai kế hoạch giải ngân các nguồn vốn, nguồn kinh phí đảm bảo tiến độ và quy định.

17. Ban Quản trị thiết bị tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Bộ Tài chính phê duyệt dự toán sửa chữa cơ sở 179 Đội Cấn; tổ chức thực hiện đúng tiến độ và chất lượng dự án xây dựng mở rộng Học viện và các dự án sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất của Học viện.

18. Giao Thư viện triển khai tổ chức Ngày hội sách lần thứ 9, tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và giới thiệu sách năm 2022; đồng thời trưng bày, giới thiệu sách nhân kỉ niệm ngày 30/4, 01/5 tại phòng đọc tham khảo.

19. Các đơn vị chức năng, các Khoa thuộc Học viện phối hợp, hỗ trợ Đoàn TNCS HCM Học viện tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Tài chính lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2024; góp phần tạo điều kiện để các cấp bộ Đoàn và sinh viên, đoàn viên toàn Học viện hoàn thành thắng lợi các quyết nghị của Đại hội.

20. Trạm Y tế, Ban PCD tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, bám sát và tuyên truyền sâu rộng các quy định, chỉ đạo, hướng dẫn mới nhất trong công tác phòng chống dịch COVID-19; Tham mưu lãnh đạo Học viện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp; đảm bảo an toàn tối đa khi triển khai học tập trung tại Học viện, học thực hành giáo dục quốc phòng cho sinh viên các khóa 58, 59 đảm bảo quy định phòng chống dịch.

21. Đẩy mạnh tuyên truyền việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, CCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; ngày giỗ Tổ 10/3; kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4/1975 - 30/4/2022 và 136 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2022).

22. Văn phòng Học viện chủ động phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch các hoạt động và sự kiện hướng đến kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính (1963-2023), trình Ban Giám đốc Học viện xem xét quyết định.

Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Học viện thông báo đến các đơn vị thuộc Học viện được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 911

Danh sách liên kết