Tìm
English
Thứ ba, 10/05/2022 - 15:46

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 4/2022 và Kế hoạch công tác tháng 5/2022
Số: 445/TB-HVTC ngày 06 tháng 5 năm 2022

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 4/2022

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2022, các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa hoàn thành kế hoạch công tác vừa tiếp tục tích cực phòng chống dịch COVID-19. Sinh viên trở lại trường học, một số hoạt động đã được tổ chức thành công với phương thức trực tiếp như: Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Học viện Tài chính lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2024; tổ chức chương trình: Tìm kiếm gương mặt đại diện sinh viên Học viện Tài chính - The Face AOF 2022;…Đặc biệt, Học viện đã khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2022, phát động hưởng ứng Cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 và Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. Ngày sách và Văn hóa đọc năm 2022 đã lan tỏa tình yêu với sách và văn hóa đọc trong toàn thể giảng viên, cán bộ quản lý và sinh viên HVTC, với gần 1.000 CBGV và sinh viên tham dự cả trực tiếp và trực tuyến. (Báo cáo chi tiết kèm theo).

II. Kế hoạch công tác tháng 5/2022

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 5/2022 đã xây dựng, đảm bảo tiến độ với chất lượng tốt nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ban Quản lý đào tạo phối hợp các đơn vị chuẩn bị và tham gia thực hiện tư vấn tuyển sinh hệ ĐHCQ năm 2022 trực tiếp tại Đại học Bách khoa Hà Nội và các địa phương theo kế hoạch của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Đồng thời, đa dạng hóa các phương thức tư vấn, nhất là tư vấn tuyển sinh trực tuyến một cách hiệu quả. Hoàn thiện hệ thống kỹ thuật hỗ trợ thực hiện đào tạo từ xa, bắt đầu triển khai tuyển sinh đào tạo từ xa trình độ đại học.

2. Ban Quản lý đào tạo hoàn thiện kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 hệ ĐHCQ, hệ LTĐH,ĐHVB2, học cùng lúc 2 chương trình và chương trình Chất lượng cao; Xây dựng và hoàn thiện Quy định xét miễn thi và quy đổi điểm các học phần tiếng Anh.

3. Ban Quản lý đào tạo triển khai tổng hợp đăng ký nguyện vọng và tổ chức phân chuyên ngành đào tạo cho sinh viên CQ59 theo đúng kế hoạch.

4. Các đơn vị phối hợp tổ chức triển khai đào tạo kiến thức giáo dục QPAN cho sinh viên CQ58 theo kế hoạch, đảm bảo an toàn và chất lượng.

5. Các đơn vị liên quan phối hợp với công ty phần mềm bổ sung các dữ liệu, điều chỉnh các nội dung liên quan trên phần mềm quản lý đào tạo, phù hợp quy chế đào tạo mới.

6. Ban Tổ chức cán bộ tiếp tục triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026 -2031 đúng quy định; tổ chức thực hiện luân phiên, chuyển đổi vị trí việc làm các đối tượng viên chức Học viện theo quy định.

7. Ban Tổ chức cán bộ, Văn phòng Học viện hướng dẫn công tác tổng kết năm học; đánh giá và phân loại viên chức cuối năm học; bình xét thi đua - khen thưởng năm học 2021-2022 đảm bảo tiến độ, phù hợp và đúng quy định.

8. Các khoa quản lý sinh viên phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức triển khai tốt công tác lấy ý kiến sinh viên đánh giá giảng viên học kỳ II năm học 2021-2022.

9. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các báo cáo, tài liệu phục vụ công tác đánh giá ngoài ngành Kế toán. Chủ động, tích cực trong triển khai đánh giá cơ sở đào tạo Học viện chu kỳ mới theo quy định và phù hợp điều kiện thực tế.

10. Khoa Sau Đại học chủ trì, tổ chức Lễ khai giảng cao học khóa 31 và NCS đợt 1 năm 2022, Lễ bế giảng và trao bằng bằng tốt nghiệp cho học viên cao học khóa 28 (2019-2021) đợt 02 và các nghiên cứu sinh đủ điều kiện tốt nghiệp. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2022 đợt 02.

11. Ban Quản lý khoa học, Khoa Cơ bản và các đơn vị liên quan triển khai công tác chuẩn bị, phối hợp tổ chức Hội thi khoa học sinh viên Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ VII, năm 2022. Phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tổ chức thành công, chất lượng tốt Hội thảo Quốc tế sinh viên NCKH các trường Đại học khối Kinh tế và Kinh doanh, tăng cường lan tỏa về Hội thảo đến đông đảo sinh viên Học viện.

12. Ban Quản lý khoa học tổ chức nghiệm thu các đề tài sinh viên NCKH năm 2021 - 2022 cấp khoa và cấp Học viện, lựa chọn các đề tài xuất sắc để dự thi cấp Bộ Bộ GD&ĐT năm 2022.

13. Ban Hợp tác quốc tế hoàn thành việc chỉnh sửa Đề xuất khoản vốn vay ODA đầu tư cho Dự án “Phát triển và mở rộng Học viện Tài chính” theo góp ý của Ngân hàng Thế giới (lần 3) và các cơ quan liên quan của Bộ Tài chính (Cục Kế hoạch Tài chính, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Vụ TCCB); tiến hành các bước trình cơ quan quản lý Nhà nước Việt Nam thẩm định.

14. Ban Tài chính kế toán phối hợp các đơn vị triển khai kế hoạch giải ngân các nguồn vốn, nguồn kinh phí đảm bảo tiến độ và quy định.

15. Viện Kinh tế - Tài chính chủ động đề xuất, xây dựng chế độ làm việc, các định mức nhiệm vụ áp dụng cho nghiên cứu viên của Viện; điều chỉnh chức năng nhiệm vụ và hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Viện, báo cáo Học viện qua Ban Tổ chức cán bộ để xem xét, quyết định.

16. Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức trong công tác phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ; thực hiện và phổ biến đúng, toàn diện các quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện. Cán bộ, viên chức Học viện tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa kỷ luật phát ngôn.

17. Văn phòng Học viện phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kế hoạch các hoạt động và sự kiện hướng đến kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính (1963-2023). Hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023 để gửi xin ý kiến các đơn vị theo kế hoạch.

18. Văn phòng Học viện phối hợp Ban Quản trị thiết bị và các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các quy định, các phương án nhằm đảm bảo, tăng cường an ninh trật tự trong toàn Học viện.

19. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày 30/4 & 01/5, 5/5, 7/5, 18/5, 19/5 và các hoạt động của Học viện trong tháng 5/2022. Đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án tuyển sinh năm 2022 của Học viện.

20. Đảm bảo sẵn sàng các phương án phòng chống dịch. Chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh đặc biệt bệnh COVID-19, sốt xuất huyết, bệnh tiêu hóa... Trạm Y tế tham mưu lãnh đạo Học viện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Phối hợp với đơn vị liên quan đảm bảo an toàn tối đa khi triển khai học tập trung tại Học viện, học thực hành giáo dục quốc phòng cho sinh viên các khóa 58 đảm bảo quy định PCD; Tiếp tục thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho CBVC và sinh viên; Trả hồ sơ khám sức khỏe CQ56 để sinh viên xin việc, tuyển dụng. Khám sức khỏe nhập trường sinh viên CQ59,...

Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Học viện thông báo đến các đơn vị thuộc Học viện được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 1228

Danh sách liên kết