Tìm
English
Thứ năm, 02/06/2022 - 14:48

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 5/2022 và Kế hoạch công tác tháng 6/2022
Số: 562/TB-HVTC ngày 02 tháng 6 năm 2022

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 5/2022

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2022, về cơ bản các đơn vị đã hoàn thành tốt theo kế hoạch: Hoàn thành tư vấn tuyển sinh hệ ĐHCQ năm 2022 trực tiếp tại Đại học Bách khoa Hà Nội và các địa phương theo kế hoạch; hoàn thiện kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 cho các hệ đào tạo; hoàn thành việc thu nhận hồ sơ đối với sinh viên hệ Đại học chính quy khóa 59 đồng thời tổ chức cho sinh viên khóa 59 chương trình chuẩn đăng ký chuyên ngành; hoàn thành công tác tổ chức cho sinh viên học kiến thức giáo dục QP-AN. Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo giai đoạn 2021-2026 và xây dựng quy hoạch giai đoạn 2026 -2031 đúng quy định; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày Lễ và các hoạt động của Học viện trong tháng 5/2022. Đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án tuyển sinh năm 2022 của Học viện. (Báo cáo chi tiết kèm theo).

II. Kế hoạch công tác tháng 6/2022

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 6/2022 đã xây dựng, đảm bảo tiến độ với chất lượng tốt nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ban Quản lý đào tạo tiếp tục bám sát, cập nhật các quy định mới của Bộ Giáo dục và đào tạo về công tác tuyển sinh đại học - cao đẳng, hoàn thiện Đề án tuyển sinh của Học viện năm 2022; triển khai công tác phổ biến Đề án, tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tiếp và trực tuyến một cách phù hợp và hiệu quả.

2. Ban Quản lý đào tạo tổ chức tốt hoạt động đăng ký xét tuyển hệ ĐHCQ khóa 60 năm 2022 diện xét tuyển HSG ở bậc THPT; tổ chức xét tuyển học cùng lúc 2 chương trình cho sinh viên các khóa đủ điều kiện.

3. Tổ chức phân chuyên ngành cho sinh viên CQ59 chương trình chuẩn theo đúng tiến độ và kế hoạch.

4. Ban Quản lý đào tạo tổ chức phổ biến, hướng dẫn Quy định về đào tạo hệ từ xa và phối hợp các Khoa, Bộ môn liên quan đẩy nhanh công tác xây dựng hệ thống học liệu điện tử phục vụ chương trình đào tạo từ xa.

5. Khoa Sau Đại học tổ chức chấm luận văn thạc sĩ khóa 29 đợt 01; triển khai đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ khóa 30 (2021-2023) đợt 01; tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo sau đại học theo kế hoạch.

6. Khoa Sau đại học phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển sinh sau đại học năm 2022.

7. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán, thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài; đẩy nhanh công tác chuẩn bị các nội dung để phục vụ viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục, phục vụ kiểm định cơ sở giáo dục đào tạo của Học viện theo chu kỳ mới.

8. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng, phối hợp các Khoa và đơn vị liên quan hướng dẫn, hoàn thiện các điều kiện tốt nghiệp của sinh viên khóa 56, tổ chức xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2022 theo đúng kế hoạch và tiến độ.

9. Ban Công tác chính trị và sinh viên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp năm 2021 (bao gồm: ĐHCQ tập trung, LTĐH chính quy và sinh viên DDP); rà soát hồ sơ sinh viên CQ 59 để quản lý đảm bảo đúng, đủ theo quy định

10. Ban Công tác chính trị và sinh viên phối hợp với các khoa quản lý sinh viên tổ chức đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên theo quy định và phù hợp tình hình thực tế.

11. Các khoa quản lý sinh viên phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức triển khai tốt công tác lấy ý kiến sinh viên đánh giá giảng viên, đánh giá cán bộ phục vụ học kỳ II năm học 2021-2022.

12. Ban Quản lý khoa học triển khai các công việc của Hội đồng Giáo sư cơ sở về xét duyệt tiêu chuẩn GS, PGS năm 2022; phối hợp với các bên liên quan như Khoa Cơ bản, Đoàn TN Học viện,…để tổ chức thành công Hội thi khoa học sinh viên Olympic Kinh tế lượng và ứng dụng lần thứ VII, Olympic Kinh tế học năm 2022. Thực hiện nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên và thẩm định công trình gửi dự thi cấp Bộ năm 2022 theo quy định và đảm bảo chất lượng cao.

13. Các đơn vị thuộc Học viện tiếp tục phối hợp cùng Ban QLKH thông tin, đôn đốc cán bộ, giảng viên tăng cường gửi đề xuất nhiệm vụ NCKH cấp Bộ năm 2023; tích cực viết bài và gửi tham gia các Hội thảo quốc tế do Học viện tổ chức năm 2022; thực hiện kê khai Lý lịch khoa học theo đúng thời hạn quy định.

14. Ban Tài chính kế toán rà soát, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ theo Quyết định phê duyệt phương án tự chủ tài chính giai đoạn 2022-2025. Chuẩn bị phục vụ kế hoạch thẩm định quyết toán NSNN năm 2021 của BTC. Phối hợp các đơn vị rà soát, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2022 theo quy định.

15. Ban Quản trị thiết bị và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các dự án cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Học viện theo đúng quy định, đảm bảo an toàn, trật tự.

16. Ban Tổ chức cán bộ nghiên cứu các quy định của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, tiếp tục hướng dẫn các đơn vị thuộc Học viện thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo của Học viện theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính và phù hợp thực tiễn Học viện.

17. Văn phòng Học viện hoàn thiện báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 gửi các đơn vị đóng góp ý kiến; chuẩn bị họp Hội đồng xét duyệt sáng kiến năm học 2021-2022 theo kế hoạch.

18. Ban Thanh tra giáo dục chủ động lên kế hoạch trong công tác phối hợp tổ chức kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022.

19. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân ngày 1/6, 21/6, 28/6 và các hoạt động của Học viện trong tháng 6/2022. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đề án tuyển sinh năm 2022 của Học viện. Tuyên truyền về tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc.

20. Trạm Y tế chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh để tham mưu với lãnh đạo Học viện các biện pháp phòng, chưa bệnh phù hợp cho cán bộ, viên chức và người học.

21. Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức trong công tác phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ; thực hiện và phổ biến đúng, toàn diện các quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện. Tiếp tục tăng cường hơn nữa kỷ luật phát ngôn, đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc trong công tác thông tin, truyền thông ở các đơn vị, các cán bộ, viên chức, người học của Học viện.

Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Học viện thông báo đến các đơn vị thuộc Học viện được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 4788

Danh sách liên kết