Tìm
English
Chủ nhật, 19/06/2022 - 22:4

Danh sách sinh viên hoãn xét tốt nghiệp ngành 1 khóa CQ56
Số: 94/TB-KT&QLCL ngày 17 tháng 06 năm 2022

Căn cứ thông báo số 84/TB-KT&QLCL ngày 06/06/2022 về việc hoãn xét tốt nghiệp hệ Đại học chính quy khóa 56.

   Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng thông báo:

Tính đến hết ngày 16/6/2022 Ban khảo thí và QLCL đã nhận được đăng ký hoãn xét tốt nghiệp qua trang tín chỉ của 56 sinh viên CQ56 (có danh sách kem theo).

Các khoa quản lý sinh viên chuyển danh sách sinh viên hoãn xét tốt nghiệp CQ56 tới các lớp sinh viên để kiểm tra, đối chiếu.

Trường hợp những sinh viên có sai sót, sai lệch thông tin liên hệ trực tiếp với Ban khảo thí &QLCL (phòng 312) để được giải quyết.

Các khoa quản lý sinh viên, sinh viên CQ56 thực hiện theo đúng thông báo.

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng
Số lần đọc: 946

Danh sách liên kết