Tìm
English
Thứ hai, 27/06/2022 - 14:2

TB: v/v thực hiện khảo sát xây dựng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học
Số: 664/TB-HVTC ngày 24 tháng 6 năm 2022

Thực hiện Công văn số 2442/BGDĐT-GDĐH, ngày 10/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát xây dựng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học, Học viện yêu cầu toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia trả lời khảo sát về xây dựng tài nguyên giáo dục mở trong giáo dục đại học theo các đường link sau:

1. Link khảo sát dành cho cán bộ, giảng viên: https://bit.ly/3vXnFYl

2. Link khảo sát dành cho người học: https://bit.ly/3vNL12f

Đề nghị Trưởng các đơn vị triển khai chương trình khảo sát trên đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong đơn vị trước ngày 30/6/2022.

Nội dung Công văn số 2442/BGDĐT-GDĐH, ngày 10/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo [XEM TẠI ĐÂY]

Trân trọng./.

Số lần đọc: 4169
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết