Tìm
English
Thứ năm, 07/07/2022 - 14:57

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 6/2022 và Kế hoạch công tác tháng 7/2022
Số: 701/TB-HVTC ngày 04 tháng 7 năm 2022

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 6/2022

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2022, mặc dù còn một số nhiệm vụ chậm tiến độ như công tác phối hợp giữa các đơn vị, trên cơ sở điều phối của đơn vị chủ trì để hoàn thành Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán, hoàn thiện Quy định về quản lý hoạt động Khoa học công nghệ tại Học viện; nhưng về cơ bản các đơn vị đã hoàn thành tốt theo kế hoạch, điển hình như: Ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022; tổ chức xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2022 cho sinh viên đại học chính quy khóa CQ56 và các khóa cũ đã đủ điều kiện theo đúng kế hoạch; Hoàn thành công tác tổ chức cho sinh viên CQ58 chương trình chuẩn, sinh viên chương trình DDP học GDQP&AN đợt 2 tại TTGDQP&AN - Đại học quốc gia Hà Nội; CQ58 - chương trình CLC học GDQP&AN  tại Trung tâm GDQP&AN - Đại học Hùng Vương, góp phần đảm bảo kiến thức về QPAN cho sinh viên, tăng cường mối quan hệ giữa HVTC với Quân khu II, Bộ Tư lệnh Thủ đô;...Đặc biệt, trong tháng 6/2022, Học viện đã tổ chức trang trọng và ý nghĩa Gặp mặt nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam năm 2022 (Báo cáo chi tiết kèm theo).

II. Kế hoạch công tác tháng 7/2022

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Chính phủ, của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 7/2022 đã xây dựng, đảm bảo tiến độ với chất lượng tốt nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức trong công tác phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ; thực hiện và phổ biến đúng, toàn diện các quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện. Tiếp tục tăng cường hơn nữa kỷ luật phát ngôn, đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc trong công tác thông tin, truyền thông ở các đơn vị, các cán bộ, viên chức, người học của Học viện. Động viên cán bộ, viên chức Học viện thực hiện kỳ nghỉ hè an toàn, tiết kiệm và hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong hè khi được phân công.

2. Ban Quản lý đào tạo bám sát các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện các giải pháp kỹ thuật, phục vụ công tác xét tuyển thí sinh đăng ký xét tuyển HSG ở bậc THPT vào hệ đại học chính quy khóa CQ60 theo kế hoạch, đúng quy chế và phù hợp Đề án tuyển sinh của Học viện, tuyệt đối tuân thủ quy định về lịch trình thời gian; Đồng thời thu nhận hồ sơ; tổ chức xét tuyển thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp và xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi ĐGNL;       

3. Ban Quản lý đào tạo tiếp tục bám sát, cập nhật và nghiên cứu kỹ các quy định mới của Bộ Giáo dục và đào tạo về công tác tuyển sinh đại học - cao đẳng, căn cứ Đề án tuyển sinh đại học năm 2022 đã được ban hành, triển khai công tác phổ biến Đề án, tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tiếp và trực tuyến một cách phù hợp và hiệu quả.

4. Ban Quản lý đào tạo phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức tuyển sinh song ngành, xét tuyển bổ sung Chương trình CLC khóa 58, 59 nếu có nhu cầu.

5. Khoa Sau đại học phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển sinh sau đại học năm 2022 đợt 2; Triển khai đăng ký đề tài luận văn thạc sĩ khóa 30 (2021 – 2023) đợt 01; giao đề tài và cán bộ hướng dẫn khoa học cho các nghiên cứu sinh năm 2021 đợt 02 và 2022 đợt 01.

6. Các đơn vị liên quan tổ chức học bù GDQP&AN cho sinh viên CQ58,CQ59 và sinh viên các khóa trước chưa hoàn thành khóa học theo quy định.

7. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp với Trung tâm Thông tin tổ chức khắc phục triệt để những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính, với tinh thần tạo điều kiện và đảm bảo quyền lợi tốt nhất của sinh viên.

8. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán, thực hiện các bước chuẩn bị cho công tác đánh giá ngoài; đẩy nhanh công tác chuẩn bị các nội dung, viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục, phục vụ kiểm định cơ sở giáo dục đào tạo của Học viện theo chu kỳ mới. Đề nghị các đơn vị thuộc Học viện bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp để các viên chức là Thư ký các nhóm công tác thuộc Hội đồng tự đánh giá cơ sở GDĐT Học viện hoàn thành viết báo cáo đúng tiến độ.

9. Ban Công tác chính trị và sinh viên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phân loại kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2021-2022, Hội đồng xét học bổng KKHT học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên Hệ ĐHCQ các khóa.

10. Ban Công tác chính trị và sinh viên phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát tình hình việc làm của sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp năm 2021 (bao gồm: ĐHCQ tập trung, LTĐH chính quy và sinh viên DDP.

11. Các khoa quản lý sinh viên phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức triển khai tốt công tác lấy ý kiến sinh viên đánh giá giảng viên, đánh giá cán bộ phục vụ học kỳ II năm học 2021-2022. Hướng dẫn và truyền thông đến các sinh viên thực hiện đợt nghỉ hè năm học 2021-2022 an toàn và hiệu quả.

12. Ban Quản lý khoa học phối hợp tổ chức các Hội thảo khoa học trong tháng 7 theo kế hoạch, có chất lượng cao. Tiếp tục triển khai công việc phục vụ cho các hội thảo quốc tế và quốc gia năm 2022 của Học viện; Thực hiện đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 theo quy định mới của Bộ Tài chính.

13. Ban Quản lý khoa học khẩn trương hoàn thiện và trình Giám đốc Học viện ban hành Quy định về quản lý hoạt động Khoa học công nghệ tại Học viện.

14. Viện Kinh tế - Tài chính và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thành công Hội thảo “Diễn biến thị trường, giá cả ở Việt Nam 6 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2022’’.

15. Văn phòng Học viện tổng hợp ý kiến đóng góp về Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Học viện, phục vụ cho Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức HV năm học 2021-2022.

16. Ban Tổ chức cán bộ chủ trì triển khai thực hiện đề án tuyển dụng năm 2022 theo đúng kế hoạch.

17. Ban tổ chức cán bộ tiếp tục rà soát cơ cấu, tổ chức, bộ máy và sắp xếp cán bộ viên chức cho phù hợp ở một số đơn vị theo đúng quy trình, quy định. Tăng cường công tác tham mưu, hướng dẫn trong thực hiện đúng, kịp thời các quy định về quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp của Học viện

18. Ban Tổ chức cán bộ phối hợp Ban Quản lý khoa học đôn đốc các đơn vị liên quan để quy định rõ về chế độ làm việc, định mức thực hiện nhiệm vụ của các nghiên cứu viên ở Học viện.

19. Ban Tài chính kế toán tiếp tục rà soát, xây dựng và xin ý kiến các đơn vị về Quy chế chi tiêu nội bộ theo Quyết định phê duyệt phương án tự chủ tài chính của Học viện giai đoạn 2022-2025.

20. Ban Quản trị thiết bị tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Bộ Tài chính những hạng mục đầu tư cơ sở vật chất bổ sung; đồng thời phối hợp Ban Quản lý đào tạo nghiên cứu đặt tên phù hợp cho các Hội trường tại khu giảng đường mới của Học viện.

21. Ban Thanh tra giáo dục, Ban Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tốt Đoàn công tác của Học viện tham gia kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022 tại tỉnh Hòa Bình.

22. Các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các công việc, tuyên truyền - truyền thông theo kế hoạch hướng đến “Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính”.

23. Các đơn vị thuộc Học viện phối hợp tổ chức hoàn thiện hồ sơ phục vụ công tác nhân sự để chuẩn bị tiến hành Đại hội chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

24. Tổ chức hiệu quả, rộng khắp hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ trong tháng, như 02/7, 15/7, 27/7, 28/7, 31/7 và các hoạt động của Học viện trong tháng 7/2022. Đẩy mạnh tuyên truyền Đề án tuyển sinh năm 2022 của Học viện.

Thừa lệnh Giám đốc, Văn phòng Học viện thông báo đến các đơn vị thuộc Học viện được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 3891

Danh sách liên kết