Tìm
English
Thứ năm, 14/07/2022 - 12:18

TB Về tình trạng hồ sơ của thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, đạt giải KHKT cấp tỉnh đăng ký xét tuyển HSG ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2022
Số: 726/TB-HVTC ngày 12 tháng 7 năm 2022

Căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Học viện, kết quả rà soát hồ sơ đăng ký xét tuyển HSG ở bậc THPT vào đại học chính quy năm 2022, Học viện Tài chính thông báo danh sách thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, đạt giải khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và tình trạng của hồ sơ (hợp lệ, chưa hợp lệ - thiếu minh chứng hoặc không hợp lệ).

Link tra cứu tình trạng hồ sơ của thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế, đạt giải KHKT cấp tỉnh đăng ký xét tuyển HSG ở bậc THPT vào đại học chính quy Học viện Tài chính năm 2022

Đề nghị thí sinh có hồ sơ chưa hợp lệ gửi minh chứng hoàn thiện hồ sơ (bản scan) về Hội đồng tuyển sinh Học viện qua email: xettuyenhsg@hvtc.edu.vn trước 17h00 ngày 18/7/2022.

Mọi thông tin về xét tuyển xin liên hệ theo số điện thoại: 0961.481.086; 0967.684.086; 098.1896.517./.

Ban QLĐT
Số lần đọc: 27313

Danh sách liên kết