Tìm
English
Thứ năm, 14/07/2022 - 15:11

Học viện Tài chính thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022
Căn cứ Quyết định số 987/QĐ-BTC ngày 06/6/2022 của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Học viện Tài chính năm 2022. Học viện Tài chính thông báo tuyển dụng viên chức cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tuyển dụng 48 chỉ tiêu giảng viên và 10 chỉ tiêu bao gồm: chuyên viên, thư viện viên, bác sĩ, kỹ sư.

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3.Thời gian nhận hồ sơ: Thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển viên chức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Học viện Tài chính từ Thứ Sáu ngày 15/7/2022 đến 17h ngày 15/8/2022 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

Địa chỉ nhận hồ sơ: Ban Tổ chức cán bộ (Phòng 309), Học viện Tài chính, 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0243.219.1983 (liên hệ trong giờ hành chính). Hồ sơ đã nộp không trả lại.

4. Thời gian dự kiến tổ chức thi: ngày 27 và 28/8/2022;

5. Địa điểm tổ chức thi: Trụ sở chính Học viện Tài chính, 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điều kiện cụ thể; hồ sơ đăng ký dự tuyển; nội dung, hình thức thi tuyển; thời gian và địa điểm, lệ phí nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển và các thông báo khác, vui lòng xem chi tiết tại các file dưới đây:

Nội dung Tuyển dụng

Phiếu Đăng ký dự tuyển

World University Rankings

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 20532

Danh sách liên kết