Tìm
English
Thứ tư, 20/07/2022 - 8:36

TB V/v: Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin tìm kiếm tập trung (EBS) và ứng dụng đọc sách NEU BOOK READER
Kính gửi: - Các đơn vị thuộc Học viện Tài chính

Học viện Tài chính là đơn vị thành viên của Dự án “Xây dựng Thư viện điện tử dung chung cho các cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam” chuyên sâu khối ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý. Bạn đọc tại Học viện Tài chính được truy cập trực tuyến vào các cơ sở dữ liệu đa ngành hàng đầu hiện nay bao gồm:

1. Các cơ sở dữ liệu

  • Các cơ sở dữ liệu trực tuyến:

+Bộ cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử đa ngành: SAGE e-Journals Collection bao gồm: 962 tạp chí

+ Bộ cơ sở dữ liệu Tạp chí điện tử chuyên ngành kinh tế: Emerald e-Journals Collection bao gồm: 160 tạp chí

+ Cơ sở dữ liệu sách điện tử đa ngành IG Publishing eBooks collection

+ Cơ sở dữ liệu sách điện tử chuyên ngành kinh tế Springer eBooks collection

+ Cơ sở dữ liệu sách điện tử cơ bản chuyên ngành kinh tế (trước năm 2017) Elsevier eBooks collection

+ Bộ cơ sở dữ liệu kinh tế tài chính vĩ mô

  • Cơ sở dữ liệu các tài liệu nội sinh từ các trường thành viên khối kinh tế.

2. Hướng dẫn sử dụng

  • Các cơ sở dữ liệu trực tuyến:

+ Để thuận tiện cho người sử dụng, dự án đã xây dựng cổng tìm kiếm tập trung EBSCO Discovery Service (EDS) phục vụ cho việc tìm kiếm tập trung 06  cơ sở dữ liệu trực tuyến trên qua link sau:  https://discovery.ebsco.com/c/isjfnr/

  • Cơ sở dữ liệu các tài liệu nội sinh từ các trường thành viên khối kinh tế

+ Cơ sở dữ liệu các tài liệu nội sinh từ các trường thành viên khối kinh tế được tìm kiếm, sử dụng qua Ứng dụng đọc sách NEU Book Reader.

Bạn đọc xem phần Giới thiệu và Hướng dẫn sử dụng tại link đính kèm sau đây:

Hướng dẫn sử dụng ỨNG DỤNG ĐỌC SÁCH NEU BOOK READER

Tổng quan về phần mềm EBSCO DISCOVERY SERVICE (EDS)

Hướng dẫn đăng nhập

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu

Tài liệu hướng dẫn HỆ THỐNG TÌM KIẾM TẬP TRUNG EBSCO DISCOVERY SERVICE (EDS)

Mọi thông tin liên quan hỗ trợ sử dụng và tài khoản, bạn đọc liên hệ với Thư viện qua email: thuvien@hvtc.edu.vn

Trân trọng!

Thư viện
Số lần đọc: 5886

Danh sách liên kết