Tìm
English
Thứ tư, 27/07/2022 - 15:1

Thông báo V/v xét duyệt học bổng SCIC 2022
Căn cứ Công văn số 1317/ĐTKDV-ĐNTT ngày 11/07/2022 của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh doanh vốn Nhà nước về việc Học bổng SCIC 2022. Ban CTCT&SV thông báo tới các Khoa quản lý sinh viên giới thiệu sinh viên tham gia xét duyệt nhận học bổng SCIC như sau:

1.  Điều kiện được xét nhận học bổng:

- Là sinh viên CQ57;

- Điểm trung bình chung tích lũy từ 8,0/10 trở lên;

- Tích cực tham gia các hoạt động chung của Học viện, cộng đồng và xã hội;

- Có năng lực tiếng Anh tốt.

2. Giá trị học bổng: 10.000.000 đồng/suất

3. Số lượng: SCIC dự kiến tặng 05 suất học bổng cho sinh viên Học viện Tài chính.

4. Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin học bổng (theo mẫu của SCIC, tải từ trang web – www.scic.vn).

- Bảng điểm TBC học tập (của 3 năm đầu có xác nhận của Học viện).

- Giấy tờ về nghiên cứu khoa học, hoạt động  Đoàn TN – Hội SV, các chứng chỉ khác (nếu có).

5. Tổ chức thực hiện:

- Các khoa QLSV, Đoàn thanh niên, Hội SV thông tin rộng rãi đến toàn thể sinh viên để biết và làm hồ sơ đăng ký nhận học bổng.

- Học viện lựa chọn 10 hồ sơ tốt nhất gửi SCIC. Sinh viên tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn tại SCIC để quyết định nhận học bổng.

- Sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng làm 1 bộ hồ sơ theo mục 4 gửi về Ban CTCT&SV (P.100 – nhà Hiệu bộ) trước ngày 12/8/2022.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 1575

Danh sách liên kết