Tìm
English
Thứ ba, 02/08/2022 - 15:31

Kết quả thi môn tiếng Anh tuyển sinh bổ sung Chương trình chất lượng cao hệ Đại học chính quy khóa 58, 59 năm 2022
Hội đồng tuyển sinh thông báo kết quả thi môn tiếng Anh tuyển sinh bổ sung Chương trình chất lượng cao khóa 58,59 năm 2022 như sau:

1. Kết quả thi môn tiếng Anh

Danh sách điểm thi môn tiếng anh tuyển sinh bổ sung Chương trình  chất lượng cao hệ Đại học chính quy khóa 58,59 năm 2022. (Link tra cứu)

2. Nhận đơn phúc khảo (Tải mẫu đơn)

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả thi, viết Đơn phúc khảo (bản scan) gửi về Hội đồng tuyển sinh bổ sung Chương trình chất lượng cao Học viện Tài chính qua email: nguyenvantruong@hvtc.edu.vn trước 17h00 ngày 05/8/2022.

Ban QLĐT
Số lần đọc: 1822

Danh sách liên kết