Tìm
English
Thứ tư, 03/08/2022 - 15:56

Mời viết bài đăng trên Tạp chí "Khoa học và Đào tạo" trường ĐH Công nghệ Sài Gòn
(HVTC) - Tạp chí Khoa học & Đào tạo,Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, mã số ISSN: 2354-0567 là nơi công bố những kết quả NCKH của các nhà nghiên cứu, cán bộ, giảng viên trong và ngoài về giới thiệu thành tựu khoa học mới thuộc các lĩnh vực khoa học công nghệ, khoa học ứng dụng, khoa học tự nhiên, KHXH & NV, khoa học giáo dục, kinh tế và quản trị, thông tin các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước nhằm phục vụ công tác đào tạo, NCKH.

Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn mời các nhà NCKH, cán bộ, giảng viên trong và ngoài trường, các doanh nghiệp, các bạn quan tâm tham gia viết bài công bố các kết quả nghiên cứu – triển khai ứng dụng, trao đổi kinh nghiệm trong công tác khoa học, học thuật, thành tựu mới, sáng tạo, kết quả ứng dụng thành công các giải pháp công nghệ, phổ biến kiến thức và thông tin về tiến bộ khoa học công nghệ cho Tạp chí Khoa học & Đào tạo của trường. 

Các mốc thời gian:

  • Thời gian nhận bài viết: Đến ngày 1/9/2022
  • Thời gian gửi bài viết đến các nhà khoa học uy tín phản biện: từ ngày 05/9/2022 đến ngày 3/10/2022
  • Thời gian dự kiến xuất bản Tạp chí Khoa học và Đào tạo số 01/2022: Từ ngày 15/10/2022

Địa chỉ gửi bài:

Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học -  Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, số 180 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 08, TP.Hồ Chí Minh

Website: www.stu.edu.vn

Email: tapchikhoahocdaotao@stu.edu.vn

Điện thoại: 08.38.505.520 – 206 Fax: 08.38.506.595

Mẫu Phiếu thông tin tác giả

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

TẠP CHÍ KHOA HỌC & ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

_____________________________________________________

PHIẾU THÔNG TIN TÁC GIẢ

Họ và tên:

Học hàm, học vị:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:

Email:

Số điện thoại:

Địa chỉ liên lạc

Tên bài báo

Lĩnh vực/chuyên ngành nghiên cứu của bài báo

Tôi xin cam đoan bài báo trên là công trình do tôi (hoặc chúng tôi) nghiên cứu và thực hiện. Tôi chỉ gửi đăng bài báo này trên Tạp chí Khoa học & Đào tạo – Trường ĐH Công nghệ Sài Gòn cho đến khi nhận được phản hồi không đồng ý cho đăng từ Ban biên tập tạp chí.

Trân trọng!

 

TÁC GIẢ BÀI BÁO

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

THỂ LỆ GỬI BÀI

Tạp chí Tạp chí Khoa học và Đào tạo, trường ĐH Công nghệ Sài Gòn nhận bài và chọn đăng các công trình NCKH đa lĩnh vực chưa cô bố ở bất kỳ tạp chí nào.

Bài viết soạn trên MSWord với khổ giấy A4. Các ký hiệu, công thức phải viết rõ ràng, chính xác và có đánh số, hình vẽ, ảnh, đồ thị đặt ở giữa phía dưới. Bài viết không quá 12 trang (kể cả bảng biểu, đồ thị và tài liệu tham khảo). Các biểu đồ, đồ thị minh họa cần được thiết kế để người đọc dễ nhìn khi in trắng đen.

Bài viết đánh số thự tự mục và tiêu đề, các thuật ngữ khoa học được trình bày theo quy định chính thức của Nhà nước. Nếu dùng thuật ngữ mới hoặc chưa phổ biesn thì cần phải chú thích bên cnahj bằng thuật ngữ xuất xứ. Tên bài báo (khoảng 10-20 từ), nội dung tóm tắt (khoảng 200-250 từ) và các từ khóa (6-10 từ, sắp xếp theo thứ tự alphabet) được trình bày bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Bài viết gửi tạp chí (Kèm theo thông tin tác giả) qua email tapchikhoahocdaotao@stu.edu.vn dưới dạng file đính kèm. Ban biên tập không gửi lại tác giả bản thảo trong trường hợp bài gửi đăng không được chọn đăng.

Tất cả bài viết gửi cho Tạp chí đều được Ban Biên tập gửi phản biện nhận xét, đánh giá và thẩm định. Ban biên tập liên hệ với tác giả để thực hiện các yêu cầu chỉnh sửa (nếu có . Bài đạt yêu cầu sẽ được đăng trong Tạp chí số gần nhất. Phiếu thông tin tác giả, quy định cụ thể được đăng trên website w.w.w.stu.edu.vn

Địa chỉ gửi bài:

Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học -  Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn, số 180 Cao Lỗ, Phường 04, Quận 08, TP.Hồ Chí Minh

Website: www.stu.edu.vn

Email: tapchikhoahocdaotao@stu.edu.vn

Điện thoại: 08.38.505.520 – 206 Fax: 08.38.506.595

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 233

Danh sách liên kết