Tìm
English
Thứ sáu, 05/08/2022 - 13:7

TB kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 7/2022 & Kế hoạch công tác tháng 8/2022
Số: 808/TB-HVTC Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2022

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 7/2022

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2022, mặc dù còn một số nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thành như: hoàn thành Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kế toán để tổ chức đánh giá ngoài, tiến độ hoàn thành Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học của Học viện chu kỳ mới chậm, chưa ban hành Quy chế mới về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ở Học viện, triển khai hoạt động tiếp cận thực tế  của sinh viên các chương trình đào tạo (Study Tour, Visit Tour) còn chậm,… nhưng về cơ bản các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành tốt công việc theo kế hoạch, điển hình như: Hoàn thành phân chuyên ngành và phân lớp chuyên ngành cho sinh viên CQ59 chương trình chuẩn; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuẩn bị, triển khai kiểm tra công tác coi thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Hòa Bình; Tham gia tích cực công tác tư vấn đăng ký xét tuyển đại học năm 2022 tại trường ĐH Bách khoa HN và tích cực tổ chức các hoạt động tư vấn theo Đề án tuyển sinh của Học viện; Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tri ân sâu sắc nhân các ngày Lễ trong tháng 7. (Báo cáo chi tiết kèm theo).

II. Kế hoạch công tác tháng 8/2022

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính và Học viện, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 8/2022 đã xây dựng, đảm bảo tiến độ với chất lượng tốt nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ban Quản lý đào tạo tiếp tục bám sát các hướng dẫn của Bộ GD&ĐT liên quan đến công tác xét tuyển hệ đại học chính quy năm 2022, tổ chức công tác tuyển sinh khóa CQ60 theo kế hoạch đảm bảo đúng quy chế, tiến độ quy định và phù hợp Đề án tuyển sinh của Học viện; đồng thời tổ chức xác nhận nhập học đối với thí sinh diện xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GD&ĐT đúng quy định. Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông, tư vấn về Đề án tuyển sinh của Học viện.

2. Ban Quản lý đào tạo rà soát CTĐT học cùng lúc 2 chương trình, hệ LTĐH và ĐHVB2 sau khi CTĐT mới lưu hành. Đối với các khóa sinh viên ĐHCQ áp dụng chương trình đào tạo mới, khẩn trương thực hiện việc rà soát xác định HP/MH tương đương/thay thế giữa các chương trình đào tạo.

3. Ban Quản lý đào tạo phối hợp các đơn vị chức năng, các Khoa quản lý sinh viên xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 56, chương trình 1.

4. Khoa Sau đại học tiếp tục thu nhận hồ sơ và tổ chức xét tuyển hệ cao học và nghiên cứu sinh năm 2022 đợt 02 theo kế hoạch, đảm bảo đúng quy định, quy chế. Đề nghị công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ kinh tế cho học viên cao học; giao đề tài luận văn thạc sĩ khóa 30 đợt 1; giao đề tài và cán bộ hướng dẫn khoa học cho các nghiên cứu sinh theo kế hoạch đào tạo đã xác định.

5. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan quyết liệt thực hiện các bước đánh giá ngoài CTĐT ngành Kế toán; hoàn thành báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục, phục vụ kiểm định cơ sở giáo dục đào tạo của Học viện theo chu kỳ mới, đảm bảo đúng tiến độ đã thông báo.

6. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp các khoa quản lý sinh viên khẩn trương hoàn thiện tổng hợp công tác lấy ý kiến sinh viên đánh giá giảng viên, đánh giá cán bộ phục vụ học kỳ II năm học 2021-2022.

7. Ban Công tác chính trị và sinh viên sớm hoàn thành công tác khảo sát tình hình việc làm của sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp năm 2021 đảm bảo thời gian theo kế hoạch (bao gồm: ĐHCQ tập trung, LTĐH chính quy và sinh viên DDP theo kế hoạch); tổ chức mở cổng khảo sát đối với sinh viên CQ56 mới tốt nghiệp trong dịp bế giảng và trao bằng tốt nghiệp.

8. Ban Quản lý khoa học hoàn thiện và trình Giám đốc Học viện ban hành Quy định về quản lý hoạt động Khoa học công nghệ tại Học viện.

9. Ban Quản lý khoa học, Ban Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức thành công, có chất lượng cao Hội thảo quốc tế Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa lần thứ 5 - năm 2022. Tiếp tục triển khai công việc phục vụ cho các hội thảo quốc tế và quốc gia tiếp theo.

10. Ban Hợp tác quốc tế, Ban Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng và báo cáo kế hoạch  tổ chức các hoạt động trao đổi, hợp tác của giảng viên và sinh viên với các đối tác cả nước ngoài và trong nước, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện.

11. Ban Tổ chức cán bộ triển khai thực hiện Đề án tuyển dụng viên chức năm 2022 theo đúng kế hoạch và quy định.

12. Ban Tổ chức cán bộ nghiên cứu các quy định của Bộ Tài chính, tiếp tục hướng dẫn cụ thể chi tiết các đơn vị thuộc Học viện để hoàn thành sớm công tác rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo của Học viện theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính và phù hợp thực tiễn Học viện.

13. Ban Tổ chức cán bộ chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ viên chức Học viện năm học 2021-2022 và đối thoại giữa cán bộ - viên chức với Đảng ủy, HĐT, BGĐ Học viện.

14. Văn phòng Học viện chủ trì, xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng, đón nhận các phần thưởng của năm học và ký giao ước thi đua năm học 2022-2023.

15. Các khoa thuộc Học viện: đôn đốc các Bộ môn đăng ký hình thức thi, đẩy mạnh công tác tổ chức thi trắc nghiệm trên máy để đảm bảo công bằng, khách quan; thông tin đầy đủ hơn đến CBVC về các lớp học, khóa bồi dưỡng để tích cực tham gia, như khóa học “Phân tích dữ liệu” do Trung tâm ĐMST&HTKN mở, các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường lan tỏa để tham gia tích cực Hội thảo quốc tế dành cho các nhà khoa học trẻ và các Hội thảo quốc tế, quốc gia do Học viện tổ chức; phối hợp nhận hồ sơ, phục vụ trả bằng và hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp ra trường; nhắc nhở, đôn đốc sinh viên hoàn thành đóng BHYT theo quy định.

16. Các đơn vị thuộc Học viện nghiêm túc nghiên cứu; phổ biến rộng rãi và tổ chức triển khai kịp thời, có chất lượng cao các quyết định theo Nghị quyết của Hội đồng trường.

17. Các đơn vị và cán bộ viên chức Học viện tiếp tục tăng cường truyền thông, lan tỏa Đề án tuyển sinh năm 2022 của Học viện; thông tin rộng rãi hơn về Đề án tuyển dụng viên chức của Học viện để gia tăng ứng viên, kịp thời bổ sung cán bộ, viên chức mới cho các đơn vị.

18. Trạm Y tế chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh đặc biệt là dịch bệnh COVID-19, Cúm A, Sốt xuất huyết… để tham mưu với lãnh đạo Học viện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp cho cán bộ, viên chức và người học. Tăng cường tuyên truyền đến cán bộ, viên chức về các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

19. Ban Tài chính kế toán chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng Quy chế tài chính của Học viện để trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành; tiếp tục xin ý kiến các đơn vị về Quy chế chi tiêu nội bộ trên cơ sở phương án tự chủ tài chính của Học viện giai đoạn 2022-2025 và các quy định của pháp luật.

20. Ban Tài chính kế toán tăng cường nhắc nhở, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác giải ngân các nguồn vốn, kinh phí của Học viện; phối hợp thực hiện quản lý tài chính, tài sản của Học viện đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hợp lý, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy trình, thủ tục theo quy định.

21. Ban Quản trị thiết bị phối hợp các đơn vị liên quan trong và ngoài Học viện để sớm thực hiện kế hoạch sử dụng các khối giảng đường thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Học viện; tăng cường tiến độ các dự án sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất của Học viện.

22. Ban Tranh tra giáo dục tăng cường tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát mọi hoạt động của Học viện theo chức năng nhiệm vụ và kế hoạch công tác.

23. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của chi ủy Chi bộ, tham gia tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 theo kế hoạch và đúng quy định.

24. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ trong tháng và các hoạt động của Học viện trong tháng 8/2022, như ngày 01/8, 10/8, 12/8, 19/8 hướng đến chào mừng Ngày Quốc khánh 02/9,...

25. Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức trong mọi mặt công tác và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phổ biến và tổ chức thực hiện đúng, toàn diện các quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện. Tiếp tục tăng cường hơn nữa kỷ luật phát ngôn, đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc trong công tác thông tin, truyền thông ở các đơn vị, các cán bộ, viên chức, người học của Học viện.

Nhân dịp năm học mới 2022-2023, hướng đến chào mừng 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính, Học viện kêu gọi và trân trọng đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên Học viện Tài chính tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, vượt qua các thách thức, trở ngại, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch công tác tháng, quý và năm học với tiến độ và chất lượng cao nhất./.

Số lần đọc: 1647

Danh sách liên kết