Tìm
English
Thứ ba, 06/09/2022 - 10:25

Thông báo V/v: Tổ chức nhập học và Lễ khai giảng các hệ VLVH tuyển sinh đợt tháng 8/2022
Căn cứ vào Quyết định số 810/QĐ-HVTC ngày 29/8/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về Danh sách thí sinh đủ điều kiện nhập học diện xét tuyển các hệ: Đại học vừa làm vừa học khóa 53, Liên thông đại học VLVH khóa 25 và Đại học văn bằng 2 VLVH khóa 22, Học viện tổ chức nhập học và khai giảng khóa học, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm nhập học và chương trình Lễ khai giảng

1.1. Thời gian:

- Thời gian nhập học (cả ngày HT 700): Từ 8h đến 17h ngày 10/9/2022.

- Thời gian Lễ Khai giảng (buổi chiều HT 700): Từ 14h đến 15h30 ngày 11/9/2022.

- Thời gian gặp mặt sinh viên các chuyên ngành (4 C/Ngành, 4 Hội trường CLC, HT101, 102, 103, 107): Từ 15h30 đến 16h30 ngày 11/9/2022.

1.2. Địa điểm: Hội trường 700 và 04 Hội trường Chất lượng cao (tầng 1), Học viện Tài chính, số 58, Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

1.3. Chương trình Lễ khai giảng

TT

NỘI DUNG

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN

1

Chào cờ (Quốc ca)

Khoa Tại chức; VPHV

14hh00’

2

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Khoa Tại chức;VPHV

14h05’ - 14h10’

3

Lãnh đạo HV phát biểu

Đại diện Ban Giám đốc HV  

14h10’ - 14h30’

4

Công bố Quyết định và danh sách trúng tuyển

Lãnh đạo Khoa Tại chức

14h30’ - 14h40’

 

5

- Phát biểu của Lãnh đạo Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội

- Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà nội

Đại diện Lãnh đạo Trường Cao đẳng Công thương HN; Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà nội

14h40’ – 14h50’

 

6

Đại diện sinh viên phát biểu, tặng hoa Lãnh đạo Học viện tài chính

Đại diện sinh viên

  14h50’ – 15h00’

7

Bế mạc

Khoa TC; VPHV

15h00’ đến 15h05’

8

 Sinh viên nghe phổ biên quy chế

Giáo viên chủ nhiệm

15h05’ đến 15h30’

9

Sinh viên các C/Ngành gặp mặt Bộ môn (Hội trường CLC 101, 102, 103, 107)

Lãnh đạo các Bộ môn: KTTC, TCDN, QTDN, MARKETING

15h30’ đến 16h30’

2. Thành phần dự Lễ khai giảng (từ 14h00 đến 16h30 ngày 11/9/2022)

+ Đại diện Đảng ủy - Ban Giám đốc Học viện Tài chính;

+ Đại diện Lãnh đạo các Bộ môn: Kế toán Tài chính, Tài chính DN, Quản trị DN, Marketing;

+ Đại diện Lãnh đạo Khoa Tại chức;

+ Đại diện Lãnh đạo Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội;

+ Đại diện Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội;

+ Chuyên viên Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội;

+ Chuyên viên Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội;

+ Toàn thể thí sinh trúng tuyển các hệ: Đại học VLVH khóa 53, Liên thông đại học VLVH khóa 25, Đại học văn bằng 2 VLVH khóa 22, đợt tuyển sinh tháng 8/2022;

+ Cán bộ, chuyên viên phục vụ các đơn vị: Khoa TC (03 người), Ban QTTB (02 người), Văn phòng HV (01).

3. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

3.1. Khoa Tại chức

+ Là đầu mối giải quyết các công việc liên quan đến buổi nhập học và Lễ khai giảng.

+ Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Học viện và Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghệ Hà Nội, tổ chức nhập học và Lễ khai giảng.

+ Thông báo thí sinh trúng tuyển đến nhập học và khai giảng theo quy định.

+ Chủ trì nhập học trước khi tiến hành Lễ khai giảng.

+ Báo cáo tình hình tuyển sinh.

+ Quyết định trúng tuyển.

+ Chuẩn bị diễn văn khai giảng. 

+ Chọn sinh viên phát biểu ý kiến và tặng hoa lãnh đạo HV.

+ Duyệt bài phát biểu của sinh viên, cách tặng hoa trên sân khấu.

+ Nước uống Hội trường.

+ Lập dự trù kinh phí. Thanh quyết toán liên quan đến nhập học và Lễ khai giảng.

3.2. Văn phòng Học viện

+ Phối hợp với khoa Tại chức tổ chức Lễ khai giảng long trọng, tạo sự lan tỏa đối với các thế hệ sinh viên HVTC và cộng đồng xã hội.

+ Cử cán bộ đảm nhận vai trò dẫn chương trình buổi Lễ khai giảng.

+ Chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ (Quốc ca có lời), nhạc chờ trong buổi Lễ khai giảng.

+ Chuẩn bị 01 bó hoa tặng lãnh đạo Học viện (chuyển Đ/c Xuân trước 14h00 ngày 11/9/2022).

3.3. Ban Quản trị thiết bị

+ Cử cán bộ mở, đóng cửa HT 700 và 4 Hội trường CLC 101, 102, 103, 107 theo thời gian trên. Trực điện, ánh sáng, loa đài, âm thanh và chuẩn bị phương án phòng mất điện;

+ Bố trí nước sát khuẩn tay nhanh trước sảnh HT 700.

+ Chạy bảng điện tử khẩu hiệu trước tiền sảnh HT 700 có dòng chữ “Nhiệt liệt chào mừng các tân sinh viên Học viện Tài chính các hệ Vừa làm Vừa học đến nhập học và dự Lễ khai giảng”.

+ Chuẩn bị phông trình chiếu màn hình LED:

  

                                               BỘ TÀI CHÍNH

                                     HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

 

 

 

 

                                                      LỄ KHAI GIẢNG

KHÓA 53 ĐẠI HỌC VLVH; KHÓA 25 LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VLVH

 KHÓA 22 ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 VLVH

 

Hà Nội, ngày 11  tháng 9  năm 2022

 

3.4. Ban Công tác chính trị và sinh viên

+ Phối hợp với khoa Tại chức và các đơn vị liên quan để tổ chức khai giảng khóa học đảm bảo sự long trọng, tạo sự lan tỏa đối với các thế hệ sinh viên HVTC và cộng đồng xã hội.

+ Cử người chụp ảnh và đưa tin về buổi Lễ khai giảng lên cổng thông tin Học viện. (Gửi file mềm ảnh cho Khoa Tại chức sau buổi lễ).

3.5. Ban Tài chính kế toán

Duyệt và thanh toán kinh phí liên quan đến nhập học và buổi Lễ khai giảng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện.

* Trên đây là Thông báo về  kế hoạch tổ chức nhập học và Lễ khai giảng các hệ: khóa 53 Đại học VLVH; khóa 25 Liên thông đại học VLVH, khóa 22 Đại học văn bằng 2 VLVH. Đề nghị các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt buổi nhập học và Lễ khai giảng./.

Khoa Tại chức
Số lần đọc: 2670

Danh sách liên kết