Tìm
English
Thứ hai, 12/09/2022 - 10:25

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 8/2022 và Kế hoạch công tác tháng 9/2022
Số: 864/TB-HVTC ngày 09 tháng 9 năm 2022

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 8/2022

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022, mặc dù còn một số nhiệm vụ vẫn chưa đảm bảo tiến độ hoàn thành theo kế hoạch, nhưng cơ bản các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, điển hình như: Tổ chức thành công Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp hệ ĐHCQ khóa 56 (CT1); phối hợp Trung tâm kiểm định CLGD – Hiệp hội các trường ĐH&CĐ Việt Nam hoàn thành đợt khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài CTĐT ngành Kế toán tại Học viện; Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 5 về “Phát triển kinh tế và kinh doanh bền vững trong điều kiện toàn cầu hóa” (SEDBM5) theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học; Hoàn thành việc giới thiệu đề cử “Nhà giáo tiêu biểu năm 2022” và “Nhà giáo tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 1982-2022” theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức thành công Hội nghị đại biểu viên chức, tổng kết năm học 2021-2022 và Đối thoại giữa Đảng ủy, HĐT, BGĐ HV với cán bộ viên chức. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tri ân sâu sắc nhân các ngày Lễ trong tháng 8;… (Báo cáo chi tiết kèm theo).

II. Kế hoạch công tác tháng 9/2022

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Tài chính và Học viện, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 9/2022 đã xây dựng, đảm bảo tiến độ với chất lượng tốt nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức trong mọi mặt công tác và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phổ biến và tổ chức thực hiện đúng, toàn diện các quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện. Tiếp tục tăng cường hơn nữa kỷ luật phát ngôn, đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc trong công tác thông tin, truyền thông ở các đơn vị, các cán bộ, viên chức, người học của Học viện.
 2. Ban Quản lý đào tạo theo sát, cập nhật thông tin tuyển sinh; tổ chức xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển hệ ĐHCQ khóa 60 năm 2022 theo đúng tiến độ và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chuẩn bị công tác tổ chức nhập học và khai giảng hệ ĐHCQ khóa 60 và các hệ đào tạo khác theo kế hoạch.
 3. Ban Quản lý đào tạo phối hợp với các Khoa, Ban, Bộ môn chuẩn bị tốt các nội dung, phục vụ tổ chức Hội nghị Giao ban đào tạo học kỳ I năm học 2022-2023; xây dựng kế hoạch tổ chức học và thi đúng quy chế và hợp lý.
 4. Ban Quản lý đào tạo phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên học cùng lúc 2 chương trình, khóa 56- CT2.
 5. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm kiểm định CLGD - Hiệp hội các trường ĐH&CĐ Việt Nam hoàn thành công tác đánh giá ngoài CTĐT ngành Kế toán.
 6. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng tiếp tục hoàn thiện báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2, nộp các cơ quan quản lý theo quy định; phối hợp với tổ chức kiểm định được lựa chọn để chuẩn bị các bước tiếp theo của quy trình kiểm định cơ sở giáo dục lần 2. Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng kế hoạch khảo sát tân sinh viên, khảo sát phụ huynh, khảo sát chuẩn đầu ra và khảo sát chương trình đào tạo một cách hợp lý, đúng quy định.
 7. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng hoàn thành tổng hợp công tác lấy ý kiến sinh viên đánh giá giảng viên học kỳ II năm học 2021 - 2022. Phối hợp với ban Quản lý đào tạo và các Bộ môn sớm có thông báo hình thức thi kết thúc học phần phù hợp với yêu cầu và thực tiễn giảng dạy, học tập.
 8. Ban Công tác chính trị và sinh viên báo cáo khảo sát tình hình việc làm của sinh viên đại học chính quy tốt nghiệp năm 2021 (bao gồm: ĐHCQ tập trung, LTĐH chính quy và sinh viên DDP) và có báo cáo sơ bộ về khảo sát đối với sinh viên tốt nghiệp CQ56. Thực hiện xong việc phân loại sinh viên để có kế hoạch xem xét học bổng, học phí.
 9. Ban Quản lý khoa học hoàn thiện và trình Giám đốc Học viện ban hành Quy định về quản lý hoạt động Khoa học công nghệ tại Học viện.
 10. Ban Quản lý khoa học, Ban Hợp tác quốc tế chuẩn bị tốt các công việc liên quan về tổ chức Hội thảo quốc gia, quốc tế những tháng tiếp theo của năm 2022 theo kế hoạch chung của Học viện.
 11. Ban Tổ chức cán bộ phối hợp hoàn thành tổ chức công tác tuyển dụng viên chức năm 2022 đảm bảo đúng theo Đề án được phê duyệt và quy định liên quan. Hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành mới một số quy chế, như: Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện, Quy chế dân chủ ở cơ sở,...Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo đơn vị theo đúng tiến độ đã xác định.
 12. Ban Tổ chức cán bộ nghiên cứu và hoàn thiện các quy định áp dụng về chính sách, chế độ đối với viên chức, người lao động Học viện, trong đó thực hiện áp dụng phù hợp Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ đảm bảo đúng quy định và bám sát điều kiện thực tế của Học viện.
 13. Các Khoa quản lý sinh viên thông tin, nhắc nhở các Bộ môn liên quan tăng cường phối hợp với Ban điều hành chương trình đào tạo từ xa, thực hiện kế hoạch sản xuất học liệu điện tử đã thống nhất đảm bảo tiến độ và phù hợp. Đôn đốc, nhắc nhở sinh viên đang hoãn tốt nghiệp hoặc đã hoàn thiện các điều kiện tốt nghiệp, thực hiện đăng ký xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2022.
 14. Các đơn vị thuộc Học viện đôn đốc các nhà khoa học, các giảng viên thuộc đơn vị thực hiện tốt việc tăng cường tuyên truyền đối với các chủ trương, chính sách của Bộ trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu khoa học; tích cực tham gia và viết bài cho các Hội thảo trong và ngoài Học viện; khẩn trương hoàn thành các báo cáo liên quan đến phục vụ công tác kiểm định theo thời hạn đã thông báo.
 15. Ban Tài chính kế toán đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nguồn kinh phí; hoàn thành và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế tài chính của Học viện.
 16. Ban Quản trị thiết bị phối hợp các đơn vị liên quan và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các phần việc liên quan, sớm đưa vào sử dụng hai khối nhà hội trường A-B thuộc Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Học viện.
 17. Văn phòng Học viện thông báo kết quả họp Hội đồng thi đua, khen thưởng Học viện năm học 2021-2022, tổ chức hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng thi đua, khen thưởng cấp trên theo đúng tiến độ và quy định.
 18. Các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức rà soát các văn bản, quy định liên quan để hoàn thiện hoặc xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định mới theo đúng yêu cầu của pháp luật và cập nhật.
 19. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm, ý thức của các đơn vị và cán bộ, viên chức trong phòng chống dịch bệnh nói chung, đặc biệt là dịch bệnh do COVID-19, Cúm A, Sốt xuất huyết,…
 20. Các đơn vị phối hợp tổ chức tuyên truyền nhân các ngày Lễ trong tháng 9 và các hoạt động nổi bật của Học viện đầu năm học 2022-2023.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng thông báo đến các đơn vị được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng
Số lần đọc: 1466

Danh sách liên kết