Tìm
English
Thứ tư, 21/09/2022 - 10:42

TB V/v Công bố danh sách sinh viên nộp đơn xin xét tốt nghiệp (đợt xét tháng 09/2022)
Số: 148/TB-KT&QLCL ngày 19 tháng 9 năm 2022

Căn cứ các Quy định đào tạo đại học hệ chính quy; đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ; hệ Liên thông đại học, Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ thông báo số 131/TB-KT&QLCL ngày 22/8/2022 của Ban Khảo thí & QLCL về việc nộp đơn xin xét tốt nghiệp (đợt xét tháng 09/2022);

Ban Khảo thí & QLCL thông báo:

1. Công bố danh sách sinh viên đã nộp đơn xin xét công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 09/2022:

Danh sách gồm 213 sinh viên (có danh sách chi tiết kèm theo)

            - Khóa CQ53: 09 sinh viên

            - Khóa CQ54: 42 sinh viên

            - Khóa CQ55: 40 sinh viên

            - Khóa CQ56: 118 sinh viên

            - Hệ LTĐH (loại hình ĐTCQ): 02 sinh viên

            - Hệ ĐHVB2 (loại hình ĐTCQ): 02 sinh viên

2. Sinh viên kiểm tra thông tin trên danh sách, mọi thắc mắc yêu cầu sinh viên liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của chuyên viên quản lý khóa liên quan (trước 17h ngày 21/9/2022):

* Hệ ĐHCQ Khóa 53: lethuyquynh@hvtc.edu.vn

* Hệ ĐHCQ Khóa 54: nguyenkimloan.hvtc@gmail.com

* Hệ ĐHCQ Khóa 55: thanh0877@gmail.com

* Hệ ĐHCQ Khóa 56: thanhthuy@hvtc.edu.vn

* Hệ LTĐH Khóa 23 VB2 Khóa 20 trở về trước: daothilien@hvtc.edu.vn

3. Trưởng các Khoa, Ban, Văn phòng khoa quản lý sinh viên và cố vấn học tập thông báo, nhắc nhở sinh viên thực hiện đúng theo hướng dẫn và thời gian đã được thông báo.

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc: 756

Danh sách liên kết