Tìm
English
Thứ năm, 03/11/2022 - 10:20

Kế hoạch Tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ VIII - năm 2023
Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Học viện Tài chính và Viện Toán học phối hợp triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ VIII, cụ thể như sau:

Tải Thể lệ cuộc thi

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Hội thi “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng các mô hình toán học, mô hình kinh tế lượng, các phần mềm tin học trong nghiên cứu, góp phần lượng hóa các kết quả nghiên cứu khoa học, nâng cao hiệu quả, tính chính xác của kết quả các công trình nghiên cứu khoa học;

- Duy trì và tiếp tục phát triển sân chơi khoa học cho sinh viên, thu hút sinh viên Việt Nam đến từ các trường trong và ngoài nước, sinh viên các nước đang theo học các trường ở Việt Nam tham gia. Hội thi là cơ hội để sinh viên tiếp cận các nghiên cứu có ứng dụng mô hình toán, kinh tế lượng trong phân tích dự báo các vấn đề kinh tế, xã hội… tạo ra cơ hội trao đổi, giao lưu, học hỏi, liên kết nghiên cứu khoa học giữa sinh viên, giáo viên các nhà trường và các doanh nghiệp;

- Phát hiện và biểu dương kịp thời những sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học xuất sắc, kêu gọi các doanh nghiệp tham gia tài trợ và giúp đỡ sinh viên nuôi dưỡng ý tưởng nghiên cứu khoa học, động viên sinh viên không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên ngành để vững vàng, sẵn sàng lập nghiệp;

- Thu hút các tổ chức doanh nghiệp quan tâm, đặt hàng các đề tài nghiên cứu khoa học phù hợp với sinh viên; Tạo ra cầu nối giữa giảng dạy nghiên cứu khoa học trong các nhà trường với thực tiễn và nhu cầu xã hội; Thông qua tài trợ nghiên cứu khoa học sinh viên các doanh nghiệp thể hiện trách nhiệm xã hội, tạo động lực và định hướng cho công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các nhà trường - những thế hệ sinh viên tự tin, năng động, sẵn sàng lập thân, lập nghiệp và hội nhập để góp phần xây dựng đất nước;

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian dự kiến: Chung khảo Hội thi dự kiến 02 ngày, trong khoảng thời gian từ 28/5 - 18/6/2023.

2. Địa điểm: Hội trường 700, Học viện Tài chính, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI

1. Đối tượng dự thi:

- Số lượng thành viên mỗi đề tài khuyến khích từ 3 - 5 sinh viên;

- Các thành viên không là sinh viên tốt nghiệp trong năm 2023;

- Các sinh viên nước ngoài hiện đang theo học ở các trường đại học, học viện, cao đẳng ở Việt Nam;

- Các du học sinh Việt Nam đăng ký tham gia qua Hội sinh viên Việt Nam tại các nước;

- Các nhóm sinh viên tham gia cùng một đề tài không nhất thiết là sinh viên của một trường, một quốc gia và không hạn chế số lượng đề tài tham gia;

- Khuyến khích các đề tài có sự tham gia hướng dẫn và đặt hàng nghiên cứu từ doanh nghiệp.

2. Nội dung đề tài dự thi: Các đề tài có nội dung ứng dụng các mô hình toán, mô hình kinh tế lượng trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội. Kết quả nghiên cứu của đề tài tham dự phải do nhóm đề tài thực hiện, đảm bảo tính trung thực, nghiêm túc trong khoa học, chưa được công bố và tham gia hội thi cấp quốc gia ở các cuộc thi khác.

3. Hình thức đề tài dự thi: Đề tài dự thi của mỗi nhóm gồm 3 văn bản (chi tiết trong Thể lệ của Hội thi).

IV. GIẢI THƯỞNG

1. Cơ cấu giải thưởng

- Tối đa 10% số đề tài tham gia đạt giải Nhất và giải Đặc biệt;

Giải đặc biệt chỉ được trao cho 01 đề tài có sự vượt trội và đặc biệt xuất sắc so với các đề tài khác, được Ban giám khảo đề xuất trực tiếp tại Chung khảo Hội thi.

- Tối đa 15% số đề tài tham gia đạt giải Nhì;

- Tối đa 15% số đề tài tham gia đạt giải Ba;

- Tối đa 20% số đề tài tham gia đạt giải Khuyến khích.

2. Hình thức khen thưởng

- Giải Nhất và giải Đặc biệt: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và phần thưởng của Ban Tổ chức;

- Giải Nhì: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và phần thưởng của Ban Tổ chức;

- Giải Ba: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và phần thưởng của Ban Tổ chức;

- Giải Khuyến khích: Giấy Chứng nhận và phần thưởng của Ban Tổ chức.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam: Giao Văn phòng Trung ương Hội làm thường trực tham mưu, phối hợp triển khai Hội thi đến các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài nước; tham mưu Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao Bằng khen cho các giải Đặc biệt, Nhất, Nhì, Ba của Hội thi; trao thưởng Giải đặc biệt và Nhất của Hội thi;

- Học viện Tài chính: Giao Bộ môn Kinh tế lượng phối hợp với Đoàn thanh niên Học viện làm thường trực tham mưu, triển khai Hội thi đảm bảo về tiến độ, chuyên môn và các nội dung theo kế hoạch;

- Viện Toán học: Giao Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học làm thường trực để phối hợp đánh giá và lựa chọn các đề tài đạt giải Hội thi; Xây dựng các hoạt động khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và ứng dụng các mô hình toán học; Hỗ trợ các đề tài đạt giải hoàn thiện và phát triển thành nghiên cứu ứng dụng hiệu quả.

VI. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí tổ chức thực hiện từ TW Hội SVVN theo quy định hiện hành;

2. Kinh phí tổ chức thực hiện từ Học viện Tài chính theo quy định hiện hành;

3. Viện Toán học: Kinh phí tổ chức từ Viện Toán học theo quy định của Trung tâm Quốc tế Đào tạo và Nghiên cứu Toán học dưới sự bảo trợ của Unesco;

4. Mỗi đề tài tham dự Hội thi đóng lệ phí 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo địa chỉ số tài khoản:

- Tên tài khoản: Học viện Tài chính

- Số Tài khoản: 21510000385395

- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Cầu Giấy - Hà Nội

- Nội dung: OLPKTL 2023_Mã đề tài của hội thi

5. Kinh phí từ nguồn vận động tài trợ của các đơn vị;

6. Căn cứ vào nguồn kinh phí huy động được, Ban tổ chức sẽ thông báo kinh phí hỗ trợ đi lại, ăn nghỉ và các hoạt động trong khuôn khổ hội thi./.

Bộ môn Kinh tế lượng và Đoàn thanh niên Học viện
Số lần đọc: 5511

Danh sách liên kết