Tìm
English
Thứ ba, 08/11/2022 - 14:49

TB: v/v hình thức giảng dạy và hội trường học từ ngày 09/11/2022
Số: 1184/TB-HVTC ngày 03 tháng 11 năm 2022

Học viện Tài chính thông báo:

1. Chuyển từ hình thức giảng dạy trực tuyến sang hình thức giảng dạy trực tiếp đối với CQ57, CQ58, CQ59 Chương trình chuẩn bắt đầu từ ngày 09/11/2022. Hội trường học đối với  CQ57, CQ58, CQ59 Chương trình chuẩn theo Thời thời khóa biểu học kỳ I, giai đoạn 2 năm học 2022-2023 đã ban hành ngày 26/07/2022. (Thời khóa biểu CQ57, CQ58, CQ59 Chương trình chuẩn chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

2. Giữ nguyên hình thức giảng dạy trực tiếp và điều chỉnh hội trường học đối với các lớp hệ Đại học chính quy khóa CQ60 bắt đầu từ ngày 09/11/2022 (bao gồm cả Chương trình chuẩn và Chương trình chất lượng cao - Thời khóa biểu CQ60 chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc đến hội trường học, các cá nhân/đơn vị liên quan phối hợp với Ban Quản lý đào tạo, Ban Quản trị thiết bị để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 64782

Danh sách liên kết