Tìm
English
Thứ sáu, 11/11/2022 - 15:23

TB: v/v Điều chỉnh lịch học chính trị đầu khóa hệ đại học chính quy khóa 60
Số:/TB-QLĐT ngày 11 tháng 11 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 1087/TB-HVTC ngày 10/10/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc lịch học chính trị đầu khóa đối với sinh viên CQ60;

Căn cứ đề nghị của Văn phòng Đảng ủy, Ban CTCT&SV về việc điều chỉnh lịch học và phổ biến nội dung học chính trị đầu khóa CQ60 đối với chuyên đề 8&9 như sau:

­­Khối

Ngành

Ký hiệu mã ngành

Lớp SV

Lịch đã thông báo

Lịch điều chỉnh mới

Nội dung

Thời gian

9

Tài chính- Ngân hàng

10

01-04; 11-12; 33-36

Chiều 17/11 (Thứ 5)

Thông tin tuyên truyền về tình hình biển đảo Việt Nam

Chiều 14/11

(Thứ 2)

Từ 13h30’

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phối hợp với Ban Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Số lần đọc: 4128

Danh sách liên kết