Tìm
English
Thứ tư, 23/11/2022 - 8:52

Thông báo V/v đăng ký khóa học Hành trang khởi sự kinh doanh
Số: 10/TB-TTĐMST&HTKN ngày 23 tháng 11 năm 2022

1. Mục đích khóa học

  • Giúp cho sinh viên thực tế hoạt động kinh doanh tại trụ sở Doanh nghiệp.
  • Chia sẻ kiến thức, kỹ năng giúp cho Sinh viên khối ngành Kinh tế hiểu biết hơn về thực tế trong hoạt động kinh doanh, thương mại.
  • Sinh viên sau khi tham dự chương trình có cơ hội được phỏng vấn tuyển dụng trở thành nhân viên chính thức của Doanh nghiệp.

2. Đối tượng học

  • Sinh viên hệ Đại học chính quy CQ57, CQ58 Học Viện Tài Chính

3. Nội dung học

  • Sứ mệnh của người doanh nhân
  • 40s tiếp cận đối tác
  • Nghệ thuật đặt câu hỏi
  • Câu chuyện thành công
  • Vượt qua sự chối từ

4. Thời gian (học trong 3 buổi)

- Ngày 28/11 (thứ 2), 29/11 (thứ 3) và 01/12/2022 (thứ 5)

+ Chiều từ 14h00-17h00

+ Số lượng học viên: 50-70 sinh viên/buổi học

(Hạn cuối đăng ký: 12h00 ngày 25/12/2022)

5. Địa điểm học

Văn phòng MISA Hà Nội – Cơ sở tòa nhà N03 T2 Khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

6. Kinh phí

Đối tác Doanh nghiệp tài trợ

7. Giấy chứng nhận

- Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên được cấp Giấy chứng nhận (BTC sẽ gửi file mềm cho sinh viên khi hoàn thành đầy đủ khóa học).

8. Đăng ký

Link đăng ký: https://bit.ly/HTKSKD3

Fanpage: https://www.facebook.com/AOF.ASIC

9. Địa chỉ liên hệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo & Hỗ trợ khởi nghiệp – Học viện Tài chính

Tại Phòng 104 – Nhà Hiệu Bộ

Đ/c Toàn: 0345240387

Trung tâm Đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp
Số lần đọc: 2222

Danh sách liên kết