Tìm
English
Thứ hai, 28/11/2022 - 13:57

TB V/v Ra mắt cổng việc làm Học viện Tài chính và triển khai chuỗi chương trình định hướng nghề nghiệp cho sinh viên
Số: 1382/KH-HVTC ngày 25 tháng 11 năm 2022

Căn cứ Tờ trình số 74/TTr-CTCTSV ngày 25/10/2022 của Ban Công tác chính trị và sinh viên về việc “Ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng và vận hành cổng thông tin kết nối việc làm miễn phí cho sinh viên HVTC”;

Căn cứ Tờ trình số 79/TTr-CTCTSV ngày 23/11/2022 của Ban Công tác chính trị và sinh viên về việc “Ra mắt cổng việc làm Học viện Tài chính và triển khai chuỗi chương trình định hướng nghề nghiệp cho sinh viên”. Học viện Tài chính xây dựng kế hoạch tổ chức buổi ra mắt cổng việc làm và chuỗi chương trình định hướng nghề nghiệp, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm tạo lập trang thông tin để cung cấp các cơ hội việc làm, các thông tin về đào tạo kỹ năng mềm, chương trình thực tập sinh, tuyển dụng cũng như gia tăng tiện ích cho sinh viên Học viện Tài chính,...

- Định hướng nghề nghiệp, tư vấn cho sinh viên các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng thực hiện công việc, mong đợi của doanh nghiệp đối với sinh viên.

- Hướng dẫn cho sinh viên các kỹ năng về Tin học, Ngoại ngữ, kỹ năng mềm,... phục vụ cho việc học tập và công việc sau khi tốt nghiệp.

2. Yêu cầu:

- Công tác tổ chức chuẩn bị chu đáo, đảm bảo đông đảo sinh viên Học viện tham gia.

- Tiến độ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị/cá nhân liên quan đến chương trình.

II. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

1. Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và ra mắt cổng thông tin việc làm HVTC

- Thời gian: Ngày 01/12/2022 (Thứ 5)

- Địa điểm, hình thức:  trực tiếp tại HT A1, HVTC và online qua Zoom.

- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo HV, Hội đồng trường, Khoa, Ban, đơn vị trong HV, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Đại diện sinh viên các khóa, Đối tác Career Builder, Đại biểu mời,...

- Nội dung:

Stt

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1

8h-8h30

Đón tiếp đại biểu

BTC

2

8h30-8h40

Văn nghệ chào mừng

ĐTN

3

8h40-8h45

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

VPHV

4

8h45-8h50

Chia sẻ về nội dung hợp tác

MC

5

8h50-8h55

Lãnh đạo HVTC phát biểu

BGĐ

6

8h55-9h00

Lãnh đạo đối tác cổng việc làm phát biểu

Career Builder

7

9h00-9h05

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

AOF và đối tác

8

9h05-9h10

Tặng hoa đối tác

BGĐ

8

9h10-9h40

Giới thiệu cổng việc làm HVTC

Career Builder

9

9h40-10h10

Sinh viên sử dụng cổng việc làm

SV

10

10h10-11h10

Tọa đàm chia sẻ: Con đường khởi nghiệp

Diễn giả

11

11h10

Tặng hoa diễn giả và Bế mạc chương trình

BTC

2. Chuỗi chương trình định hướng nghề nghiệp cho sinh viên

2.1 Tọa đàm với chủ đề: Kỹ năng Tin học văn phòng; Phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả; Góc nhìn nhà tuyển dụng với những yêu cầu về Tin học và Tiếng Anh.

- Thời gian: 27/11/2022

- Hình thức: Online qua Zoom (ID: 746 666 8888)

- Thành phần: Đại diện Ban CTCTSV, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Ban chủ nhiệm CLB Đoàn- Hội,...sinh viên theo danh sách đăng ký (dự kiến: 300- 500 SV)

- Nội dung:

* Diễn giả chia sẻ về kỹ năng Tin học văn phòng, Phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả, những yêu cầu đối với Tin học và Tiếng Anh mà nhà tuyển dụng mong muốn ở ứng viên.

* Minigame và tặng quà cho sinh viên tham gia

2.2 Tọa đàm về định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực Kế toán- Kiểm toán, Tài chính ngân hàng, Kỹ năng viết CV xin việc.

- Thời gian: từ ngày 01/12/2022- 05/12/2022

- Hình thức: Online qua Zoom (ID: 746 666 8888)

- Đối tượng: sinh viên năm thứ 3, thứ 4 Học viện Tài chính

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban CTCTSV

- Là đầu mối trình Lãnh đạo HV chủ trương triển khai chương trình

- Ban CTCTSV phối hợp với đối tác lên kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai chương trình, chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất, trình kinh phí Học viện để tổ chức chương trình đảm bảo hiệu quả cao.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các Khoa để truyền thông rộng rãi đến sinh viên toàn HV về nội dung, ý nghĩa chương trình.

2. Văn phòng HV:

- Chuẩn bị kịch bản dẫn chương trình trong buổi lễ ký kết thỏa thuận và ra mắt cổng thông tin việc làm.

- Phối hợp với TTTT, Đoàn TN kiểm tra hệ thống âm thanh, chuẩn bị và phục vụ nhạc chào cờ.

- Chuẩn bị lẵng hoa nhỏ để bàn và 02 bó hoa tặng đại biểu mời (đối tác cổng việc làm và diễn giả)

3. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên: Phối hợp với Ban CTCTSV để thực hiện tốt các nội dung chương trình: Phụ trách Văn nghệ chào mừng, cử 03 lễ tân, 03 sinh viên tình nguyện hỗ trợ chương trình. Truyền thông đến các kênh thông tin của Đoàn thanh niên- Hội sinh viên về nội dung và ý nghĩa của chương trình.

4. Các Khoa quản lý sinh viên: truyền thông rộng rãi đến sinh viên thuộc khoa quản lý để sinh viên nắm được nội dung của chương trình.

5. Trung tâm thông tin: Cử cán bộ trực kỹ thuật tại HT A1 trong buổi ra mắt cổng việc làm, cung cấp tài khoản Zoom phục vụ cho chương trình.

6. Ban Quản trị thiết bị: Chuẩn bị nước uống hội trường, âm thanh hội trường.

7. Ban Tài chính kế toán: Duyệt và thanh toán kinh phí tổ chức chương trình

Trên đây là kế hoạch “Ra mắt cổng việc làm Học viện Tài chính và triển khai chuỗi chương trình định hướng nghề nghiệp cho sinh viên”, kính gửi các đơn vị liên quan để phối hợp thực hiện.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 1746

Danh sách liên kết