Tìm
English
Thứ ba, 29/11/2022 - 14:45

TB: v/v Kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 đối với CQ58, CQ59, CQ60 Học kỳ II năm học 2022 - 2023
Số: 141/TB-QLĐT ngày 29 tháng 11 năm 2022

Căn cứ Thông báo số 1185/TB-HVTC ngày 04/11/2022 v/v Tập huấn và tổ chức đăng ký tín chỉ học kỳ II năm học 2022 - 2023 đối với SV hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;

Ban Quản lý đào tạo thông báo kết quả đăng ký học tín chỉ Lần 1 học kỳ II năm học 2022 – 2023 đối với CQ58, CQ59, CQ60 như sau:

Khối

Tổng số SV

Số SV đã đăng ký lần 1

Số SV chưa đăng ký lần 1

Số lượng

Tỷ lệ

Số lượng

Tỷ lệ

CQ58

4.463

4.182

93.70%

281

6.30%

CQ59

4.346

4.103

94.41%

243

5.59%

CQ60

3.872

3.683

95.12%

189

4.88%

Tổng cộng:

12.681

11.968

94.38%

713

5.62%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Số liệu đăng ký học tính đến ngày 29/11/2022.

Để đảm bảo quyền lợi của sinh viên CQ58, CQ59, CQ60 trong quá trình đăng ký học theo hệ thống tín chỉ học kỳ II năm học 2022 - 2023, Ban Quản lý đào tạo thông báo sinh viên chưa hoàn thành việc đăng ký học tín chỉ Lần 1 (DSSV chưa hoàn thành việc đăng ký Lần 1 xem trực tiếp trên Website) [XEM TẠI ĐÂY] tiếp tục đăng ký học Lần 2 theo kế hoạch vào ngày 01/12/2022.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị các Khoa QLSV liên quan thông báo cho các cố vấn học tập và sinh viên thuộc Khoa quản lý biết và thực hiện./.

Số lần đọc: 9381
Các bài đã đăng

Danh sách liên kết