Tìm
English
Thứ ba, 13/12/2022 - 11:41

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 11/2022 và Kế hoạch công tác tháng 12/2022
Số: 1445/TB-HVTC ngày 09 tháng 12 năm 2022

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 11/2022

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022, cơ bản các đơn vị đã tích cực, chủ động, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, điển hình như: Tổ chức Lễ Khai giảng khóa 60 - Hệ đại học chính quy và chương trình DDP khóa 7 trọng thể và thành công tốt đẹp; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2022 và đón nhận các phần thưởng thi đua của Nhà nước và Chính phủ; hoàn thành lấy ý kiến khảo sát về nhu cầu và kỳ vọng của tân sinh viên, của phụ huynh trong kỳ tuyển sinh năm 2022; chủ trì và tổ chức hiệu quả, chất lượng cao Hội thảo Quốc tế lần thứ tư tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề: “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững”; đưa vào vận hành, khai thác hiệu quả khối giảng đường A-B tại khu Dự án mở rộng Học viện; Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Học viện phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thành công các hoạt động như "Chương trình chào tân sinh viên Railway No.60", "Ngày hội tuyển dụng 2022"; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ trong tháng 11 và các hoạt động nổi bật của Học viện;…

Tuy nhiên, còn một số nội dung nhiệm vụ cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hơn nữa, như: Hoàn thiện các thủ tục để được công nhận và công bố chương trình đào tạo ngành Kế toán đạt chuẩn theo quy định; Hoàn thiện các báo cáo, tài liệu chuẩn bị tổ chức đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục Học viện chu kỳ mới; Hoàn thiện và ban hành quy định về quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ tại Học viện,… (Báo cáo chi tiết kèm theo). 

II. Kế hoạch công tác tháng 12/2022

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 12/2022 đã xây dựng, đảm bảo tiến độ với chất lượng tốt nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thông tin, truyền thông; nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức trong mọi mặt công tác và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phổ biến và tổ chức thực hiện đúng, toàn diện các quan điểm, chủ trương của Đảng, các chính sách, quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện.
 2. Ban Quản lý đào tạo chuẩn bị và thực hiện đúng tiến độ quy định công tác xây dựng Quy chế tuyển sinh và Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2023; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo dữ liệu tuyển sinh năm 2022, dữ liệu phục vụ công tác tuyển sinh năm 2023. Khoa Sau đại học phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng đề án tuyển sinh sau đại học năm 2023 đúng quy định.
 3. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp với Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục (Hiệp hội các trường ĐH&CĐ Việt Nam) hoàn thiện thẩm định và công nhận kết quả đánh giá ngoài ngành Kế toán. Hoàn chỉnh các báo cáo, minh chứng… nhằm chuẩn bị tốt nhất các khâu công việc phục vụ đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục đại học Học viện chu kỳ 2.
 4. Ban Công tác chính trị và sinh viên bám sát tiến độ, tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa theo đúng quy định. Hoàn thiện và tổng hợp hồ sơ khảo sát việc làm của sinh viên; các tài liệu về hoạt động phối hợp, hợp tác với các cơ quan, tổ chức nhân ngày Hội tuyển dụng 2022.
 5. Ban Công tác chính trị và sinh viên hoàn thành nhập dữ liệu sinh viên CQ60 vào phần mềm quản lý để các đơn vị cùng khai thác, sử dụng theo kế hoạch chung.
 6. Khoa Sau đại học phối hợp các đơn vị thuộc Học viện xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bế giảng, trao bằng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp năm 2022.
 7. Ban Quản lý khoa học tiến hành nghiệm thu và thanh toán các công trình NCKH của giảng viên đã hoàn thành năm 2022 đảm bảo tiến độ và chất lượng cao; đôn đốc các cá nhân, tổ chức hoàn thành nhiệm vụ KH&CN các cấp năm 2022 theo đúng kế hoạch. Đề xuất quy trình phù hợp về đảm bảo điều kiện NCKH, để hỗ trợ hiệu quả cho các sinh viên có điều kiện thuận lợi tham gia học trước một số học phần chương trình đào tạo sau đại học theo đúng quy định.
 8. Ban Quản lý khoa học hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ tại Học viện trình Giám đốc Học viện quyết định ban hành.
 9. Ban Hợp tác quốc tế tiếp tục truyền thông chương trình trao đổi sinh viên 2023 giữa Học viện Tài chính và Viện TMC (Singapore), hoàn thiện các thủ tục liên quan để sớm chính thức tuyển sinh. Tổ chức đón và làm việc với đoàn Học viện Kế toán - Tài chính Lào đến trao đổi kinh nghiệm theo kế hoạch.
 10. Ban Tổ chức cán bộ bám sát các hướng dẫn của Bộ Tài chính, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch gặp mặt cán bộ hưu trí của Học viện nhân dịp năm mới 2023 và xuân Quý Mão.
 11. Văn phòng Học viện phối hợp các đơn vị triển khai bình chọn và công bố 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật của Học viện năm 2022. Hướng dẫn và tổ chức xét, đề nghị tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 theo đúng quy định và tiến độ.
 12. Ban Tài chính kế toán đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo giải ngân toàn bộ các nguồn kinh phí thực hiện NCKH, mua sắm sửa chữa, tài sản, CNTT, Đề án ngoại ngữ và các nhiệm vụ được giao theo dự toán năm 2022.
 13. Ban Tài chính kế toán hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền ban hành Quy chế tài chính; khẩn trương hoàn thiện và xin ý kiến đối với Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện.
 14. Ban Tài chính kế toán chủ trì tổ chức kiểm kê tài sản cuối năm của Học viện theo đúng quy định.
 15. Ban Quản trị thiết bị đôn đốc các nhà thầu khẩn trương hoàn thành kế hoạch sửa chữa cơ sở vật chất tại cơ sở 58 Lê Văn Hiến; 179 Đội Cấn để đưa vào sử dụng đúng tiến độ và quy định.
 16. Ban quản trị thiết bị tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn, tổ chức quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Học viện, nhất là các tài sản mới đầu tư, trang bị. Các đơn vị thuộc Học viện tăng cường quản lý, sử dụng các nguồn lực của đơn vị và Học viện, tập trung về nhân lực, tài chính, tài sản; đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.
 17. Các đơn vị tiếp tục căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát các văn bản, quy định liên quan, thường xuyên cập nhật, hoàn thiện hoặc xây dựng mới trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng yêu cầu của pháp luật. Tăng cường sự phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin, hỗ trợ giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, phần việc được giao.
 18. Trạm Y tế chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh đặc biệt bệnh COVID-19, sốt xuất huyết, cúm A,B… Phối hợp các ban liên quan triển khai mua BHYT năm 2023 cho sinh viên các khóa.
 19. Các đơn vị phối hợp tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn trong tháng 12 và các hoạt động nổi bật của Học viện.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng thông báo đến các đơn vị được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng
Số lần đọc: 1082

Danh sách liên kết