Tìm
English
Thứ sáu, 06/01/2023 - 12:41

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 12/2022 và Kế hoạch công tác tháng 01/2023
Số: 10/TB-HVTC ngày 04 tháng 01 năm 2023

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 12/2022

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2022, cơ bản các đơn vị đã tích cực, chủ động, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của tháng, điển hình như: Hoàn thành công tác tuyển sinh sau đại học, đợt tháng 12/2022; Hoàn thiện các công việc phục vụ đoàn đánh giá ngoài đến khảo sát sơ bộ, chuẩn bị phục vụ đoàn Đánh giá ngoài khảo sát chính thức đánh giá chất lượng Cơ sở giáo dục Học viện chu kỳ 2; hoàn thành nhập dữ liệu sinh viên CQ60 vào phần mềm quản lý; tổ chức nghiệm thu các nhiệm vụ NCKH&CN năm 2022 của các cá nhân, tổ chức trong Học viện đúng tiến độ và quy định; bình chọn và công bố 10 sự kiện tiêu biểu, nổi bật của Học viện năm 2022; hướng dẫn các đơn vị tổ chức xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 theo quy định;…Trên cơ sở đó, cơ bản các chương trình, nhiệm vụ công tác của Học viện quý IV và cả năm 2022 đã được các đơn vị toàn Học viện nỗ lực hoàn thành, với chất lượng và tiến độ đảm bảo (Báo cáo chi tiết kèm theo). 

II. Kế hoạch công tác tháng 01/2023

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác học kỳ II, năm học 2022-2023 và cả năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tuần đầu của năm mới, hướng đến kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện; tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 01/2023 đã xây dựng, đúng tiến độ với chất lượng cao nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thông tin, truyền thông; nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức trong mọi mặt công tác và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phổ biến và tổ chức thực hiện đúng, toàn diện các quan điểm, chủ trương của Đảng, các chính sách, quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện.
 2. Ban Quản lý đào tạo hoàn thiện xây dựng Quy chế tuyển sinh, Đề án tuyển sinh hệ đại học năm 2023; xây dựng kế hoạch phổ biến Đề án và tổ chức tư vấn tuyển sinh năm 2023 đúng quy định và phù hợp.
 3. Ban Quản lý đào tạo bám sát tiến độ, tổ chức xây dựng kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024 các hệ ĐHCQ, LTĐH, ĐHVB2 các khóa. Tổ chức đăng ký tín chỉ học lại, học cải thiện điểm, học bù đợt 2 Học kỳ II  năm học 2022-2023 theo đúng kế hoạch.
 4. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp các đơn vị liên quan, chuẩn bị tốt các khâu phục vụ Đoàn đánh giá ngoài tới Khảo sát chính thức và khẩn trương thực hiện các khâu công việc sau khảo sát chính thức, để sớm được thẩm định và công nhận kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục Học viện chu kỳ 2.
 5. Các đơn vị thuộc Học viện phổ biến đầy đủ và yêu cầu cán bộ viên chức phối hợp với Ban Khảo thí và quản lý chất lượng, phục vụ tốt chương trình khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Học viện chu kỳ 2.
 6. Ban khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp các đơn vị, tổ chức triển khai công tác đảm bảo chất lượng năm 2023 theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.
 7. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng chủ trì, phối hợp các đơn vị, tổ chức thi bổ sung cho các sinh viên gặp trục trặc kỹ thuật trong quá trình thi trắc nghiệm máy đợt thi vừa qua.
 8. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng tổng hợp kết quả khảo sát về sinh viên đánh giá giảng viên, sinh viên đánh giá chất lượng phục vụ, sinh viên đánh giá lớp tín chỉ HK I, năm học 2022-2023 và thông tin đến các Bộ môn, các đơn vị theo quy định và quy trình.
 9. Các Khoa, Bộ môn phối hợp Ban Quản lý đào tạo, Ban Tài chính kế toán để khẩn trương hoàn thành các công việc liên quan đến thanh toán giờ giảng vượt định mức năm học 2021 - 2022.
 10. Ban Công tác chính trị và sinh viên cập nhật kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023 đối với sinh viên các khóa; chuẩn bị dữ liệu phục vụ phân loại sinh viên, xét khen thưởng học kỳ 1 năm học 2022-2023 và xét học bổng học kỳ 2 năm học 2022-2023.
 11. Ban Công tác chính trị và sinh viên xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình sinh hoạt công dân giữa khóa dành cho sinh viên CQ58 và CQ59 đảm bảo tiến độ và phù hợp quy định.
 12. Khoa Sau đại học phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức xây dựng Đề án tuyển sinh sau đại học năm 2023 theo đúng quy định; sớm triển khai tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023 đợt 01.
 13. Khoa Sau đại học chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khai giảng cao học khóa 31 (2022-2024) đợt 03 và nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt 03 năm 2022. Tổ chức bế giảng và trao bằng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp trong năm 2022.
 14. Ban Quản lý khoa học tổng kết, đánh giá công tác phối hợp tổ chức các hội thảo quốc tế, quốc gia năm 2022 và xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo, quốc gia quốc tế năm 2023.
 15. Ban Quản lý khoa học khẩn trương hoàn thiện quy định về quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ tại Học viện trình Giám đốc Học viện quyết định ban hành.
 16. Ban Hợp tác quốc tế phối hợp với đối tác và các đơn vị liên quan xây dựng, hoàn thiện chương trình trao đổi sinh viên chính thức mùa hè 2023 để sớm triển khai xét tuyển.
 17. Ban Tổ chức cán bộ bám sát các hướng dẫn của Bộ Tài chính, phối hợp các đơn vị liên quan, tổ chức gặp mặt, chúc Tết Quý Mão và trao quà tới cán bộ hưu trí của Học viện tại Hà Nội và Phúc Yên trên tinh thần tình cảm, đầm ấm, an toàn và hiệu quả.
 18. Văn phòng Học viện triển khai các công việc liên quan đến đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2023 theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ.
 19. Văn phòng Học viện hướng dẫn các công tác đảm bảo ANTT, PCCC dịp đón Tết Nguyên đán - 2023; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động chúc Tết, gặp mặt đầu xuân mới 2023 - xuân Quý Mão đảm bảo an toàn, vui tươi và tiết kiệm.
 20. Văn phòng Học viện chủ trì, phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Học viện và các đơn vị liên quan hoàn thiện Kế hoạch tổng thể các hoạt động, sự kiện hướng đến chào mừng 60 năm xây dựng và phát triển Học viện.
 21. Ban Tài chính kế toán phối hợp các đơn vị hoàn thành báo cáo kiểm kê tài sản đang sử dụng tại các đơn vị trong toàn Học viện năm 2022. Đôn đốc các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ thanh, quyết toán kinh phí năm 2022, như công tác nghiệm thu các công trình NCKH, hoạt động sửa chữa cơ sở vật chất, thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ,...
 22. Ban Tài chính kế toán tổ chức xin ý kiến và hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện, sớm trình Giám đốc Học viện xem xét, phê duyệt.
 23. Ban Quản trị thiết bị phối hợp các đơn vị tiếp tục tăng cường đảm bảo an toàn, hiệu quả, các quy định về PCCC trong quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị của Học viện; bám sát kế hoạch, phối hợp các đơn vị liên quan, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, các gói thầu sửa chữa tài sản và hoàn thiện hồ sơ thanh toán các khối lượng hoàn thành theo đúng quy định. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị của Học viện năm 2023 theo đúng quy trình, quy định. 
 24. Trạm Y tế chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh đặc biệt bệnh COVID-19, sốt xuất huyết, cúm A-B… Phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thành mua BHYT cho sinh viên các khóa CQ57,58,59.
 25. Các đơn vị phối hợp tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn trong tháng và các hoạt động nổi bật của Học viện. Truyền thông, nhắc nhở cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên đón Tết Quý Mão vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn.

         Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng thông báo đến các đơn vị được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng
Số lần đọc: 2411

Danh sách liên kết