Tìm
English
Thứ tư, 11/01/2023 - 15:47

TB Về việc tổ chức thi vét các môn học chuyên ngành xét điều kiện thực tập tốt nghiệp đối với sinh viên CQ57, chương trình 1, hệ đào tạo chuẩn
Số: 03/TB-KT&QLCL ngày 10 tháng 01 năm 2023

Căn cứ vào kết luận hội đồng số 30/TB-HVTC ngày 10/01/2023 về việc xét điều kiện thực tập tốt nghiệp của khóa CQ57, chương trình 1, hệ đào tạo chuẩn,

Ban KT&QLCL thông báo tổ chức thi vét các môn học chuyên ngành:

1. Đối tượng: sinh viên khóa CQ57 còn quyền thi các môn chuyên ngành xét điều kiện thực tập tốt nghiệp.

2. Hình thức và thời gian đăng ký:

- Hình thức đăng ký: Trực tiếp

- Thời gian đăng ký: Trước 14h00 ngày 11/01/2023

- Địa điểm đăng ký: Phòng 102 – Ban KT&QLCL

3. Thời gian và địa điểm thi:

- Thời gian thi: Sáng ngày 13/01/2023.

- Địa điểm thi: Học viện Tài chính, số 58 phố Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

4. Tổ chức thi, chấm thi, trả điểm:

- Các Khoa, CVHT thông báo cho sinh viên khóa CQ57 chương trình 1, hệ đào tạo chuẩn còn quyền thi các học phần/môn học chuyên ngành xét điều kiện thực tập đăng ký thi theo nội dung tại các mục trên, theo dõi hội trường thi trên Website Học viện tại địa chỉ: hvtc.edu.vn vào ngày 12/01/2023.

- Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký dự thi vét môn học chuyên ngành xét điều kiện thực tập, Ban KT&QLCL lập lịch thi chi tiết từng học phần/môn học, lập danh sách sinh viên đủ điều kiện thi theo quy định.

- Căn cứ vào lịch thi vét các môn chuyên ngành, các Bộ môn liên quan tổ chức chấm thi và trả điểm thi trước 17h00 ngày 13/01/2023.

* Sinh viên cần giải đáp thắc mắc đề nghị liên hệ theo số điện thoại: 0983.040.582 (cô Tâm) hoặc 0979.435.330 (cô Quỳnh).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân liên quan phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời./.

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 671

Danh sách liên kết