Tìm
English
Thứ sáu, 10/02/2023 - 14:7

Kết luận của Giám đốc Học viện về thực hiện công tác tháng 01/2023 và Kế hoạch công tác tháng 02/2023
Số: 109/TB-HVTC ngày 09 tháng 02 năm 2023

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 01/2023

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2023, cơ bản các đơn vị đã tích cực, chủ động, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của tháng, điển hình như: Tổ chức đón Tết cổ truyền, chào xuân mới Quý Mão vui tươi, an toàn, tiết kiệm; Tổ chức tốt các hoạt động chúc Tết, gặp mặt  và trao quà tới cán bộ hưu trí của Học viện tại Hà Nội và Phúc Yên đồng thời đảm bảo công tác ANTT, PCCC dịp đón Tết Nguyên đán 2023; Hoàn thành công tác phục vụ chương trình khảo sát chính thức của Đoàn đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục Học viện chu kỳ 2; tổ chức thành công Lễ khai giảng cao học khóa 31 (2022-2024) đợt 03 và nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt 03 năm 2022, Lễ bế giảng và trao bằng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp trong năm 2022; …. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn trong tháng và các hoạt động nổi bật của Học viện. (Báo cáo chi tiết kèm theo). 

II. Kế hoạch công tác tháng 02/2023

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác học kỳ II, năm học 2022-2023 và cả năm 2023 ngay từ những ngày đầu, tuần đầu của năm mới, hướng đến kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện; tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 02/2023 đã xây dựng, đúng tiến độ với chất lượng cao nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác thông tin, truyền thông; nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức, Đảng viên trong mọi mặt công tác và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phổ biến và tổ chức thực hiện đúng, toàn diện, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, các chính sách, quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện, nhất là về bảo vệ chính trị nội bộ, tuân thủ kỷ luật phát ngôn, kỷ luật lao động, quy định về chế độ làm việc,...
 2. Các đơn vị thuộc Học viện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, rà soát các văn bản, quy định liên quan, thường xuyên cập nhật, hoàn thiện hoặc xây dựng mới các quy định, quy chế, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo đúng yêu cầu của pháp luật. Tăng cường sự phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin, hỗ trợ giữa các đơn vị nhằm thực hiện với chất lượng cao, đúng tiến độ các nhiệm vụ, phần việc được giao.
 3. Ban Quản lý đào tạo hoàn thiện và ban hành Quy chế tuyển sinh, Đề án tuyển sinh hệ đại học năm 2023; xây dựng kế hoạch phổ biến Đề án và tổ chức tư vấn tuyển sinh năm 2023 đúng quy định và phù hợp.
 4. Ban Quản lý đào tạo xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tổ chức tốt nhất hội nghị Giao ban đào tạo học kỳ II năm học 2022-2023.
 5. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng phối hợp với các đối tác và đơn vị liên quan hoàn thiện các công việc để công nhận kết quả đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục Học viện chu kỳ 2. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức Tự đánh giá các chương trình đào tạo của Học viện phù hợp với tình hình thực tế của Học viện và yêu cầu của cơ quan quản lý.
 6. Ban khảo thí và quản lý chất lượng tổng hợp và phân tích kết quả sinh viên đánh giá giảng viên Học kỳ I năm học 2022-2023. Khẩn trương rà soát kết quả học tập, tổ chức họp phân loại kết quả học tập học kỳ I năm học 2022-2023 đảm bảo thời gian theo quy định.
 7. Ban Công tác chính trị và sinh viên chuẩn bị dữ liệu, tổ chức họp phân loại sinh viên, xét khen thưởng học kỳ I năm học 2022-2023 và xét học bổng học kỳ II năm học 2022-2023.
 8. Ban Công tác chính trị và sinh viên tổ chức chương trình sinh hoạt công dân giữa khóa dành cho sinh viên CQ58 và CQ59 đảm bảo tiến độ và phù hợp quy định. Tăng cường truyền thông về chương trình học vượt, học trước chương trình Thạc sĩ cho sinh viên; phối hợp Ban Quản lý Khoa học, Đoàn TN Học viện tăng cường tổng hợp thông tin, tư liệu về các thế hệ sinh viên, học viên của Học viện.
 9. Khoa Sau đại học phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tốt công tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023 đợt 01.
 10. Ban Quản lý khoa học triển khai theo tiến độ các nội dung chuẩn bị cho các Hội thảo khoa học cấp Học viện, cấp quốc gia, quốc tế năm 2023. Tổ chức ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ NCKH năm 2023 với các đơn vị, cá nhân đảm bảo theo đúng quy định. Phối hợp các đơn vị của Bộ Tài chính, các tổ chức liên quan, hỗ trợ dữ liệu khoa học để thông tin đến cán bộ, giảng viên phục vụ công tác nghiên cứu, đăng ký nhiệm vụ khoa học công nghệ hàng năm.
 11. Ban Quản lý khoa học hoàn thiện đúng tiến độ cam kết Quy chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Học viện, trình Giám đốc Học viện xem xét, quyết định ban hành.
 12. Ban Hợp tác quốc tế phối hợp với đối tác và các đơn vị liên quan hoàn thiện chương trình trao đổi sinh viên chính thức mùa hè 2023 để sớm triển khai xét tuyển.
 13. Ban Tổ chức cán bộ nghiên cứu, xây dựng hoặc hoàn thiện các chính sách, cơ chế hiệu quả để động viên, khuyến khích, thu hút các nhà khoa học, cán bộ, viên chức, giảng viên, nghiên cứu viên trong và ngoài Học viện, làm việc và tiếp tục cống hiến cho Học viện, phù hợp các quy định của pháp luật.
 14.  Phối hợp các đơn vị rà soát hoàn thiện Chiến lược phát triển Học viện, xây dựng và thực thi chiến lược phát triển các đơn vị. Rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy của Học viện, đảm bảo tinh gọn phù hợp điều kiện thực tiễn và quy định của Nhà nước; xây dựng và ban hành mới một số quy định như: quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thuộc Học viện, quy định về giảng viên kiêm môn, kiêm chức; theo quy định của pháp luật, hướng dẫn các điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về việc chuyển xếp chức danh nghề nghiệp đối với viên chức có mong muốn chuyển đổi CDNN;...
 15. Văn phòng Học viện triển khai các công việc liên quan đến xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ. Phối hợp các Tiểu ban và các đơn vị thuộc Học viện, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, phần việc theo Kế hoạch triển khai các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện.
 16. Ban Tài chính kế toán hoàn thành báo cáo kiểm kê tài sản năm 2022.
 17. Ban Tài chính kế toán tổ chức xin ý kiến và hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ của Học viện, sớm trình Giám đốc Học viện xem xét, phê duyệt.
 18. Ban Quản trị thiết bị phối hợp các đơn vị tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng tài sản, trang thiết bị của Học viện, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; bám sát kế hoạch, phối hợp các đơn vị liên quan, thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, các gói thầu mua sắm, sửa chữa tài sản, hoàn thành theo đúng quy định. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị của Học viện năm 2023 theo đúng quy trình, quy định.
 19. Các đơn vị thuộc Học viện tăng cường quan tâm, tạo điều kiện cho các cấp ĐTN, HSV của Học viện thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch đã xây dựng. Tăng cường tuyên truyền trong sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự nơi công cộng.
 20. Trạm Y tế chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh đặc biệt bệnh COVID-19, sốt xuất huyết, cúm A-B… tham mưu lãnh đạo Học viện tiếp tục triển khai thực hiện các phương án phòng chống dịch an toàn, hiệu quả.
 21. Các đơn vị phối hợp tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn trong tháng và các hoạt động nổi bật của Học viện.

         Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng thông báo đến các đơn vị được biết và tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng
Số lần đọc: 712

Danh sách liên kết