Tìm
English
Thứ tư, 07/06/2023 - 10:11

Kết luận của Giám đốc Học viện về kết quả công tác tháng 5/2023 và Kế hoạch công tác tháng 6/2023
Số: 621/TB-HVTC ngày 02 tháng 6 năm 2023

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 5/2023

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 5, cơ bản các đơn vị đã tích cực, chủ động, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, điển hình như: Hoàn thành tuyển sinh đủ chỉ tiêu để thành lập đoàn sinh viên đi học tập, trải nghiệm tại Malaysia, Singapore vào tháng 7/2023. Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Tài chính lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Tài chính lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2025; Đoàn Thanh niên tổ chức chung khảo “Cuộc thi AOF - 60 năm truyền thống và tương lai”. Tổ chức thành công Lễ khai giảng hệ sau đại học đợt 01 năm 2023; Các Khoa quản lý sinh viên tổ chức thành công nhiều cuộc thi chuyên môn, Festival chuyên ngành. Triển khai tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo trình độ đại học và chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ. Tổ chức Lễ xuất quân dành cho sinh viên CQ60 - CLC đi học kiến thức Giáo dục quốc phòng an ninh tại Trường Đại học Hùng Vương theo kế hoạch. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm ngày KH&CN Việt Nam (18/5) năm 2023 và  tọa đàm “Hoạt động NCKH&CN - Nâng cao vị thế của Học viện Tài chính”;.…Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn trong tháng và các hoạt động nổi bật của Học viện hướng đến kỷ niệm 60 năm Học viện Tài chính…(Báo cáo chi tiết kèm theo).

II. Kế hoạch công tác tháng 6/2023

Các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chương trình công tác, hướng đến kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện; tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch công tác tháng 6/2023 đã xây dựng, đúng tiến độ với chất lượng cao nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ban Quản lý đào tạo tiếp tục tổ chức cho thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ ĐHCQ khóa 61 năm 2023 diện xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT theo đúng kế hoạch.

2. Ban Quản lý đào tạo chủ trì khẩn trương tổ chức xét tuyển bổ sung chương trình đào tạo Chất lượng cao, học cùng lúc 2 chương trình cho sinh viên CQ59, CQ60.

3. Ban Quản lý đào tạo chủ trì tổ chức bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên Văn bằng 2 BC20.21.04 hệ 2,5 năm (tuyển sinh đợt 2/2020).

4. Khoa Sau đại học triển khai kế hoạch tuyển sinh trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023 đợt 02  theo kế hoạch. Tổ chức chấm luận văn thạc sĩ khóa 30 (2021-2023) đợt 01. Triển khai quy trình giao đề án tốt nghiệp cho học viên cao học khóa 31 đợt 02 (2022-2023).

5. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng chủ trì tổ chức khảo sát sinh viên đánh giá giảng viên giai đoạn 2, học kỳ II, năm học 2022-2023. Tổng hợp kết quả Khảo sát sinh viên đánh giá toàn khóa hệ ĐHCQ 57 (chương trình chuẩn), Liên thông khóa 24, Văn bằng 2 khóa 21. Tổ chức thu nhận đăng ký và tổng hợp đề nghị xét tốt nghiệp đợt tháng 6.2023 theo đúng kế hoạch.

6. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng ban hành kế hoạch cải tiến chất lượng sau TĐG và ĐGN Cơ sở giáo dục (Chu kỳ 2). Triển khai viết báo cáo TĐG 06 Chương trình đào tạo theo kế hoạch.

7. Ban Khảo thí và quản lý chất lượng chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác thi kết thúc học phần đợt 2, kỳ II, năm học 2022-2023 đúng quy định, quy chế.

8. Ban Công tác chính trị và sinh viên phối hợp các đơn vị hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị tốt nghiệp đối với sinh viên CQ57 và sinh viên các khóa khác có đăng ký xét tốt nghiệp. Tổ chức Họp Hội đồng kỷ luật sinh viên các cấp theo quy định.

9. Ban Quản lý khoa học chủ trì phối hợp các đơn vị tích cực chuẩn bị các công việc cho các hội thảo quốc tế và hội thảo quốc gia năm 2023; chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Chiến lược phát triển Học viện Tài chính”. Tổ chức kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 ý nghĩa và thiết thực, hiệu quả. Triển khai lập dự toán ngân sách cho hoạt động KHCN năm 2024 và ngân sách bổ sung năm 2023 theo đúng tiến độ.

10. Ban Tổ chức cán bộ tiếp tục thực hiện quy trình, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức quản lý tại các đơn vị theo đúng quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định liên quan.

11. Ban Tổ chức cán bộ tăng cường triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch viên chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Học viện kịp thời, theo tiến độ và quy định của pháp luật và Bộ Tài chính.

12. Ban Tổ chức cán bộ tăng cường rà soát, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các đơn vị, đảm bảo đúng quy định và yêu cầu thực tiễn của Học viện.

13. Ban Tổ chức cán bộ phối hợp Văn phòng Học viện triển khai công tác đánh giá, phân loại viên chức, xét thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023 đảm bảo thời gian theo quy định.

14. Ban Hợp tác quốc tế phối hợp với các đối tác hoàn thành các công việc chuẩn bị tổ chức đưa Đoàn sinh viên đi học tập, thăm quan tại Malaysia và Đoàn sinh viên đi trải nghiệm thực tế doanh nghiệp tại Singapore trong tháng 7, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng kế hoạch.

15. Ban Quản lý đào tạo, Ban Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan hoàn thành nhập dữ liệu vào phần mềm HEMIS phục vụ cho công tác xác định chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện theo đúng yêu cầu và quy định.

16. Văn phòng Học viện chủ trì tổ chức họp Hội đồng xét, công nhận sáng kiến năm học 2022 - 2023, đề nghị công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng các cấp của sáng kiến phục vụ công tác xét thi đua, khen thưởng năm học toàn Học viện.

17. Văn phòng Học viện là đầu mối rà soát các công việc liên quan đến “Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển HVTC”. Phối hợp cùng Ban Tài chính kế toán đôn đốc các đơn vị, Thường trực các tiểu ban hoàn thiện dự toán kinh phí phục vụ các công việc liên quan đến chào mừng “Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển HVTC”.

18. Ban Tài chính kế toán tổ chức tốt công tác giải ngân dự toán NSNN T6/2023, thực hiện dự toán thu sự nghiệp theo kế hoạch. Xây dựng dự toán năm 2024, bổ sung dự toán năm 2023 của Học viện phù hợp và theo quy định.

19. Ban Quản trị thiết bị tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai các dự án theo đúng tiến độ và chất lượng, đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước, như: Dự án đầu tư nhà Hiệu bộ tại khu 69 Đức Thắng, dự án chuyển đổi số theo mô hình Học viện thông minh;…

20. Ban Quản trị thiết bị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, triển khai thực hiện các gói thầu thuộc dự án đầu tư giảng đường C-D, khu 69 Đức Thắng; danh mục sửa chữa, bảo dưỡng tài sản năm 2023 theo đúng quy định.

21. Ban Quản trị thiết bị chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án sử dụng tài sản công, trong đó có Nhà ăn B7, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, thiết thực và hiệu quả.

22. Các đơn vị thuộc Học viện tổ chức Tổng kết năm học, Hội nghị cán bộ viên chức đơn vị thiết thực, hiệu quả; tổ chức đánh giá phân loại CBVC, bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học và hoàn thiện hồ sơ gửi về các đơn vị chức năng đảm bảo thời gian theo quy định.

23. Các đơn vị nhắc nhở, đôn đốc cán bộ, giảng viên hoàn thiện kê khai Lý lịch khoa học trên phần mềm của Học viện đúng thời hạn quy định, hoàn thành trong tháng 6/2023. Đôn đốc sinh viên thuộc Khoa đăng ký thi bổ sung, tham gia đầy đủ Bảo hiểm y tế,…theo đúng quy định; đôn đốc các Bộ môn thuộc khoa tổ chức chấm thi và trả điểm thi đúng thời hạn quy định.

24. Trạm Y tế tăng cường tuyên truyền công tác phòng chống dịch, giúp toàn thể cán bộ viên chức, người lao động và sinh viên luôn tự phòng dịch và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhất là trong dịp nghỉ hè.

25. Tổ chức tuyên truyền các ngày Lễ lớn trong tháng, như 11/6, 21/6, 28/6 và các hoạt động của Học viện trong tháng 6/2023. Tuyên truyền sâu rộng về đảm bảo ANTT, an toàn giao thông đến toàn thể CBVC, sinh viên, học viên. Tăng cường tuyên truyền về Đề án tuyển sinh năm 2023, Kế hoạch tuyển sinh các trình độ năm 2023 của Học viện…. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về Chiến lược phát triển HVTC; các hoạt động hướng đến chào mừng kỷ niệm 60 năm Học viện Tài chính./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 1575

Danh sách liên kết