Tìm
English
Thứ tư, 07/06/2023 - 14:2

Tuyển sinh đi học tại Ru - Ma - Ni năm 2023
Ban Tổ chức cán bộ Thông báo v/v Thông báo TuTuyển sinh đi học tại Ru - Ma - Ni năm 2023 như sau:

Mọi thông tin về học bổng xin liên hệ: Đ/c Phi Anh - Ban Tổ chức cán bộ, P 307 - Nhà Hiệu bộ. Điện thoại: 024.32191984.

Trân trọng cảm ơn./.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 2976

Danh sách liên kết