Tìm
English
Thứ tư, 13/09/2023 - 10:13

Kết luận của Giám đốc Học viện về kết quả công tác tháng 8/2023 và Kế hoạch công tác tháng 9/2023
Số: 1099/TB-HVTC ngày 08 tháng 9 năm 2023

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 8/2023

Căn cứ Kế hoạch công tác và Kết luận giao ban của Giám đốc Học viện về nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2023, cơ bản các đơn vị đã tích cực, chủ động, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, điển hình như: Tổ chức trang trọng, ấn tượng Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên CQ57 cấp Học viện và cấp Khoa; Hoàn thành xét tuyển và công bố kết quả xét tuyển hệ Đại học chính quy khóa 61 năm 2023; Tổ chức xác nhận nhập học trực tuyến, nhập học đối với thí sinh trúng tuyển vào hệ Đại học chính quy khóa 61 năm 2023; Hoàn thành công tác tuyển sinh, xét tuyển trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2023 đợt 02; Hoàn thành các công việc liên quan đến khảo sát sinh viên; phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công Hội thảo Quốc tế sinh viên NCKH các trường Đại học khối Kinh tế và Kinh doanh năm 2023 tại Học viện; phối hợp tổ chức thành công Hội nghị đại biểu viên chức và tổng kết năm học 2022 - 2023 đảm bảo theo kế hoạch; tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày Lễ lớn trong tháng và các hoạt động nổi bật của Học viện hướng đến kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện Tài chính;.... (Báo cáo chi tiết kèm theo).

II. Kế hoạch công tác tháng 9/2023

Các đơn vị thuộc Học viện tiếp tục động viên, nhắc nhở, đôn đốc toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên Học viện tiếp tục bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn, quy định, quy chế của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo và Học viện, không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm cá nhân của lãnh đạo đơn vị cũng như của các cán bộ, viên chức thuộc đơn vị; chủ động, sáng tạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch công tác tháng, quý đã xây dựng, đảm bảo đúng tiến độ với chất lượng cao nhất. Trong đó, tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Ban Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức nhập học trực tiếp cho sinh viên hệ đại khọc chính quy năm 2023, khoá 61; Viện Đào tạo quốc tế tổ chức nhập học sinh viên DDP khóa 8 đảm bảo theo kế hoạch.

2. Ban Quản lý đào tạo phối hợp với các đơn vị chuẩn bị tổ chức chu đáo Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ ĐHCQ khóa 57, chương trình 2.

3. Khoa Sau đại học phối hợp với các đơn vị tổ chức khai giảng khóa cao học và nghiên cứu sinh tuyển sinh đợt 02  năm 2023 theo kế hoạch. Triển khai thông báo tuyển sinh sau đại học năm 2023 đợt 03.

4. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng xây dựng kế hoạch và thực hiện khảo sát sinh viên năm học 2023-2024 đảm bảo chất lượng, tiến độ và đúng quy định. Triển khai xây dựng và ban hành kế hoạch bảo đảm chất lượng năm 2024.

5. Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng phối hợp hoàn thành Dự thảo báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo các ngành đào tạo, phục vụ thực hiện đánh giá ngoài trong năm 2023 đảm bảo chất lượng và tiến độ.

6. Ban Quản lý đào tạo, Ban Công tác chính trị và sinh viên tổ chức Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên, chương trình cuối khóa đối với CQ58 đảm bảo thiết thực, đúng quy định.

7. Ban Công tác chính trị và sinh viên tổ chức tốt các hoạt động liên quan nhập học, học chính trị đầu khóa đối với sinh viên CQ61 theo kế hoạch của Học viện.

8. Ban Quản lý khoa học phối hợp tổ chức tốt Hội thảo khoa học Quốc tế theo kế hoạch và chuẩn bị tốt các công việc cho các Hội thảo Quốc tế tiếp theo.

9. Ban Tổ chức cán bộ sớm hoàn thiện đề án tuyển dụng viên chức năm 2023 của Học viện theo ý kiến bổ sung của Vụ TCCB, Bộ Tài chính, trình Bộ Tài chính xem xét, quyết định.

10. Văn phòng Học viện phối hợp với các đơn vị tổ chức tốt Lễ Khai giảng năm học 2023-2024 và ký giao ước thi đua năm học.

11. Văn phòng Học viện hoàn thành tổng hợp và đề xuất bổ sung kế hoạch Thông tin truyền thông năm học 2023-2024; kế hoạch xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị của Học viện năm học 2023-2024 trình Giám đốc Học viện quyết định.

12. Văn phòng Học viện phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện và trình Ban Giám đốc Học viện phương án đảm bảo ANTT, an toàn PCCC tại khu giảng đường A, B, C, D thuộc Dự án Đầu tư mở rộng Học viện.

13. Ban Hợp tác quốc tế phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình, tổ chức truyền thông, tuyển sinh chương trình trải nghiệm thực tế tại Hàn Quốc mùa Xuân năm 2024 theo kế hoạch.

14. Ban Hợp tác quốc tế phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và trình Ban Giám đốc kế hoạch trao đổi, tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến tham gia học tập, nghiên cứu tại Học viện đảm bảo phù hợp, hiệu quả và đúng quy định.

15. Ban Hợp tác quốc tế triển khai thực hiện tốt các nội dung thuộc Kế hoạch hoạt động hợp tác năm 2023 giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Lào đã được Lãnh đạo Bộ phê duyệt.

16. Ban Quản trị thiết bị và Đầu tư xây dựng tiếp tục phối hợp với các đơn vị triển khai các dự án theo đúng tiến độ và chất lượng, đảm bảo tuân thủ các quy định của nhà nước; phấn đấu hoàn thành việc phê duyệt dự án ĐTXD khối nhà hiệu bộ, Dự án chuyển đổi số trong tháng 9/2023.

17. Ban Quản trị thiết bị và Đầu tư xây dựng khẩn trương hoàn thành đề án cho thuê tài sản công để trình Bộ Tài chính phê duyệt theo đúng quy định. Tiếp tục tăng cường quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định cơ sở vật chất, tài sản của Học viện.

18. Các đơn vị thuộc Học viện tiếp tục phối hợp, hỗ trợ các tổ chức đoàn thể của Học viện và đơn vị tổ chức triển khai các kế hoạch công tác có chất lượng và hiệu quả, thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện.

19. Các đơn vị phối hợp tổ chức thành công chương trình gặp mặt các thế hệ CBVC, cựu sinh viên, học viên của Học viện lần thứ nhất tại Quảng Ninh nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện.

20. Tăng cường phối hợp giữa các đơn vị trong tổ chức hiệu quả, rộng khắp các hoạt động tuyên truyền nhân các ngày lễ trong tháng và các hoạt động trọng tâm, nổi bật của Học viện trong tháng 9/2023, bám sát và gắn kết chặt chẽ với các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển Học viện.

21. Tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh của cán bộ viên chức trong mọi mặt công tác và thực hiện nhiệm vụ; tăng cường phổ biến và tổ chức thực hiện đúng, toàn diện các quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện. Tiếp tục tăng cường hơn nữa kỷ luật phát ngôn, đảm bảo các yêu cầu, nguyên tắc trong công tác thông tin, truyền thông ở các đơn vị, các cán bộ, viên chức, người học của Học viện.

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Văn phòng thông báo đến các đơn vị được biết và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Văn phòng Học viện
Số lần đọc: 922

Danh sách liên kết