Tìm
English
Thứ sáu, 15/09/2023 - 15:3

TB: v/v Lịch học “Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên” đầu khóa đối với sinh viên CQ61
Số: 1140/TB-HVTC ngày 15 tháng 9 năm 2023

 Căn cứ vào Quyết định số 496/QĐ-HVTC ngày 4/5/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2024;

Học viện Tài chính thông báo lịch học “Tuần sinh hoạt công dân (SHCD) - Sinh viên” đầu khóa đối với sinh viên CQ61 như sau:

1. Lịch học “Tuần SHCD - Sinh viên” đầu khóa

1.1. Thời gian học và lịch học (Có lịch chi tiết kèm theo) [XEM TẠI ĐÂY]

- Thời gian: Từ 20/9 - 20/10/2023.

- Lịch học “Tuần SHCD - Sinh viên” đầu khóa: Học chéo buổi với lịch học chính khóa.

1.2. Hình thức học: Trực tiếp tại hội trường 700.

2. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan [XEM TẠI ĐÂY]

3. Nhiệm vụ của sinh viên CQ61.

- Sinh viên có mặt đúng thời gian theo lịch học đã thông để điểm danh, ổn định tổ chức lớp học.

- Sinh viên phải tham gia đầy đủ lịch học “Tuần SHCD - Sinh viên” đầu khóa theo kế hoạch thông báo (trường hợp không tham gia đúng lịch thông báo, sinh viên phải có trách nhiệm tự tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ các quy định liên quan đến tổ chức đào tạo của Học viện; không được đánh giá về nội dung rèn luyện chính trị tư tưởng đối với kết quả rèn luyện học kỳ I năm học 2023-2024; không được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục công dân toàn khóa theo quy định của Bộ GD&ĐT).

- Trong các ngày từ 20/9 đến 27/9, SV tập trung tại HT.700, ổn định chỗ ngồi trong hội trường theo sơ đồ từng khối học, Ban tổ chức sẽ hướng dẫn từng lớp thực hiện tham quan Phòng truyền thống; đồng thời sv mang theo 2 ảnh thẻ (cỡ 3x4, ảnh phông nền trắng) và 2 bản photo CCCD/CMND nộp cho Ban CTCT&SV theo đơn vị lớp để làm thẻ sinh viên và thẻ thư viện.

Trên đây là nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị và sinh viên liên quan đến lịch học “Tuần SHCD - Sinh viên” đầu khóa CQ61. Trường hợp có vướng mắc phát sinh, sinh viên liên hệ với Khoa QLSV liên quan để tổng hợp gửi về Ban Quản lý đào tạo giải quyết kịp thời./. 

Số lần đọc: 39648

Danh sách liên kết