Tìm
English
Thứ hai, 18/09/2023 - 12:49

Thông báo Về việc lớp sinh viên CQ61 gặp mặt cố vấn học tập
Số: 67/TB-CTCT&SV ngày 15 tháng 09 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 717/QĐ-HVTC ngày 09/08/2012 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định công tác cố vấn học tập;

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-HVTC ngày 10/10/2022 của Giám đốc Học viện về việc giao nhiệm vụ cố vấn học tập các lớp CQ61 năm học 2023 – 2024;

Ban CTCT&SV thông báo lịch lớp sinh viên CQ61 gặp mặt cố vấn học tập (có lịch chi tiết kèm theo).

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa quản lý sinh viên CQ61, Văn phòng các Khoa, Cố vấn học tập phối hợp thực hiện các công việc sau:

1. Thông báo đến các lớp sinh viên thuộc khoa quản lý chi tiết ngày, thời gian, hội trường gặp mặt cố vấn học tập; chuẩn bị danh sách lớp bàn giao cho CVHT trước buổi gặp mặt.

2. Phối hợp với Ban CTCT&SV kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của CVHT và nắm bắt các thông tin phản hồi từ CVHT, lớp sinh viên sau buổi gặp mặt.

(Thông tin phản hồi gửi về đ/c Hà – Ban CTCT&SV - SĐT: 0906.782.982).

3. Nhiệm vụ cụ thể của CVHT trong buổi gặp mặt lớp sinh viên:

- Nhận danh sách lớp, tổ chức tiếp nhận thông tin cá nhân sinh viên (chú ý: SĐT của SV và phụ huynh, địa chỉ liên hệ gia đình, nơi ở hiện của SV...).

- Phối hợp cùng Văn phòng Khoa rà soát và giới thiệu sinh viên tham gia Ban cán sự lớp, tổng hợp trình Trưởng khoa quyết định.

- Cung cấp cho sinh viên lớp CVHT các thông tin cá nhân (chú ý SĐT, Email).

- Hướng dẫn sinh viên một số thông tin cơ bản: Lịch học, Thời khóa biểu, lịch học chính trị đầu khóa (Lưu ý: Một số Quy định có liên quan đến sinh viên được phổ biến trong “Tuần SHCD – Sinh viên” đầu khóa), kế hoạch làm việc với lớp trong học kỳ...

- Quán triệt các nhiệm vụ của sinh viên.

- Tư vấn cho sinh viên phương pháp học tập ở bậc đại học, phương pháp tự học và cách khai thác tài liệu phục vụ học tập.

- Đối với CVHT các lớp sinh viên chất lượng cao: phối hợp cùng Ban điều hành CLC triển khai các nhiệm vụ theo đề nghị và kết hợp cùng đơn vị đối tác gặp gỡ, triển khai hoạt động của sinh viên CLC.

- Các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Khoa quản lý.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, các đơn vị chủ động liên hệ Ban CTCT&SV (đ/c Hà) để phối hợp, giải quyết kịp thời./.

Ban CTCT&SV
Số lần đọc: 34866

Danh sách liên kết