Tìm
English
Thứ năm, 21/09/2023 - 15:16

Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh tuyển sinh bổ sung Chương trình chất lượng cao hệ Đại học chính quy khóa 60, 61 năm 2023
Hội đồng tuyển sinh bổ sung chương trình chất lượng cao hệ ĐHCQ khóa 60, 61 Thông báo kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh tuyển sinh bổ sung Chương trình chất lượng cao khóa 60, 61 năm 2023 như sau:

1. Kết quả thi ĐGNL tiếng Anh.

Danh sách điểm thi ĐGNL tiếng Anh tuyển sinh bổ sung Chương trình  chất lượng cao hệ Đại học chính quy khóa 60, 61 năm 2023. (có danh sách kèm theo)

2. Nhận đơn phúc khảo.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo kết quả thi, viết Đơn phúc khảo (bản scan) gửi về Hội đồng tuyển sinh bổ sung Chương trình chất lượng cao Học viện Tài chính qua email: nguyenvantruong@hvtc.edu.vn trước 17h00 ngày 22/9/2023

Ban QLĐT
Số lần đọc: 4444

Danh sách liên kết