Tìm
English
Thứ sáu, 29/09/2023 - 7:20

Thông báo v/v Báo giá phục vụ xây dựng dự toán gói thầu “Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại các giảng đường C-D Cơ sở số 69 Đức Thắng - Học viện Tài chính”
Học viện Tài chính đang chuẩn bị triển khai thực hiện gói thầu “Thuê dịch vụ vệ sinh công nghiệp tại các giảng đường C-D Cơ sở số 69 Đức Thắng - Học viện Tài chính” bao gồm các nội dung tại phụ lục đính kèm Công văn này.

Để có cơ sở xác định chi phí lập dự toán, Học viện Tài chính đề nghị quý Công ty nếu quan tâm đến nội dung kể trên thì gửi báo giá theo mẫu tại phụ lục đính kèm.

Báo giá của công ty gửi về địa chỉ: Văn phòng - Học viện Tài chính, Số 58 Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội trước ngày 06/10/2023.

  Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Công ty./.

          Tài liệu kèm theo công văn:

Công văn này được đăng tải trên Cổng thông tin của Học viện Tài chính tại địa chỉ: https://hvtc.edu.vn mục Thông báo.

Trường hợp công ty cần khảo sát tại cơ sở thì liên hệ với đ/c Hùng, số diện thoại: 0909666665.

Ban Quản trị thiết bị và Đầu tư xây dựng
Số lần đọc: 1577

Danh sách liên kết