Tìm
English
Thứ năm, 04/01/2024 - 14:14

TB: V/v thoả thuận hợp tác chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa Học viện Tài chính và Trường đại học Thương mại
Số 01/TB-TV ngày 04 tháng 01 năm 2024

Được sự phê duyệt chủ trương của Ban Giám đốc Học viện, với mục tiêu tăng cường liên kết, chia sẻ nguồn tài nguyên giữa thư viện các trường đại học khối kinh tế, phục vụ tốt công tác đào tạo, học tập, nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Học viện Tài chính đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Thương mại.

Thư viện Học viện Tài chính xin Thông báo nội dung chia sẻ dưới 3 hình thức sau đây:

1. Chia sẻ tài liệu số

* Địa chỉ truy cập tài liệu số tại đường link sau:

- Thư viện, Trường Đại học Thương mại: https://lib.tmu.edu.vn

* Tài khoản đăng nhập: Liên hệ Thư viện để được cung cấp.

2. Mượn liên thư viện

- Mượn liên thư viện là dịch vụ cho mượn sách, tài liệu bản in giữa hai thư viện. Bạn đọc liên hệ Thư viện để đăng ký mượn tài liệu in của Trường Đại học Thương mại.

3. Dịch vụ phục vụ bạn đọc tại thư viện :

- Bạn đọc có nhu cầu sử dụng dịch vụ đọc tại chỗ phải thanh toán các khoản phí làm thẻ và phí dịch vụ thư viện khác (nếu có) theo quy định của Trường đại học Thương mại.

- Bạn đọc được phép sử dụng tài liệu tại phòng đọc và các dịch vụ khác (nếu có): photocopy, tư vấn hỗ trợ, tra cứu tài liệu, sử dụng tài liệu số, mạng internet, wifi…

4. Đối tượng phục vụ:

- Đối tượng phục vụ: Cán bộ, giảng viên, NCS, học viên sau đại học, sinh viên các hệ đào tạo đang học tập, công tác của Học viện Tài chính.

Mọi thông tin cần biết xin liên hệ với Thư viện (Đ/c Phạm Nga – Phòng 503 – Nhà Thư viện. ĐT: 0912.998.766)

Trân trọng thông báo!

Thư viện
Số lần đọc: 4459

Danh sách liên kết